Menu English

Arbeid en Gezondheid

Arbeidsparticipatie

Deelnemers ontwikkelen een visie op het adviseren over arbeidsgerelateerde onderwerpen op het niveau van de werknemer, de leidinggevende of de organisatie.

Werken naar vermogen is in onze participatiemaatschappij een belangrijke voorwaarde voor sociale insluiting en het gevoel een gewaardeerde bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Werk biedt idealiter niet alleen inkomen, maar ook sociale status, contacten en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar het bevordert ook de mentale en fysieke gezondheid. Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren in arbeid. Vrijwilligerswerk en dagbesteding kunnen een opstap naar betaald werk zijn en ook bijdragen aan welzijn en vermindering van gezondheidsklachten.

Sommige werknemers en werkzoekenden hebben door gezondheidsklachten extra steun nodig bij het vinden en behouden van een inclusieve plek op de arbeidsmarkt. Van bedrijven wordt verwacht dat zij zieke medewerkers optimaal re-integreren, mensen met beperkingen laten deelnemen aan het arbeidsproces en medewerkers van alle leeftijden met tevredenheid laten werken. Van de mensen die in de zorg en de sociale sector werken wordt gevraagd aandacht te besteden aan arbeidsparticipatie van hun cli├źnten. Vaak spelen naast gezondheidsklachten ook sociale problemen die om aandacht vragen.

Doelen

Het algemene doel is dat je na het deelnemen aan de minor Arbeid en Gezondheid een professionele visie ontwikkeld hebt op het adviseren over arbeidsgerelateerde onderwerpen op het niveau van de werknemer, de leidinggevende en/of de organisatie.
Hierbij gaat het om

  • kwaliteit van werken,
  • het belasting-belastbaarheid-model,
  • het integraal verzuimmodel,
  • arbeidsomstandighedenbeleid in organisaties, preventie van arbeidsgerelateerde klachten,
  • algemene preventie en gezondheidsbevordering (lifestyle) via het werk,
  • re-integratie na een periode van verzuim of vanuit een uitkeringssituatie en de relatie tussen zorg en sociale zekerheid.

Samenwerking

Buiten IvG/Kenniscentrum Zorginnovatie zijn ook docenten HRM en ISO betrokken bij deze minor.

Betrokken medewerkers

Vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie