Ga direct naar de content

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Talenten bloeien op door aandacht

Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden. Iedereen heeft talent. Mensen helpen hun talenten te gebruiken, ook als de omstandigheden daartoe niet altijd gunstig zijn, is hard werken. In wijken in steden zoals Rotterdam zijn uitmuntende leerkrachten, sociaal werkers en sociale ondernemers daarbij onmisbaar. Deze professionals hebben hiervoor de nieuwste inzichten nodig in de vorm van kennis, inspiratie en aandacht.

Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk naar nieuwe kennis in producten en instrumenten voor het sociale en educatieve werkveld.

Onderzoekslijnen

van Kenniscentrum Talentontwikkeling
 • Inclusie

  De Onderzoekslijn Inclusie ontwikkelt kennis die professionals helpt om de samenleving inclusiever te maken, zodat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag meedoen.

 • Optimalisering leerprocessen

  Onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen helpt leerkrachten en opleiders om het leren van leerlingen en studenten op school te stimuleren.

Actuele projecten

Actueel en interessant
 • Gereedschapskist

  Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

 • GOAL!

  Rotterdamse instellingen voor jeugdhulp, buurtwerk en opbouwwerk zien kansen in het inzetten van sport om de sociale ontwikkeling van risiciojongeren te bevorderen.

 • Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

  Een regionaal samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid.

Verbinding met het onderwijs

Verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is voor Hogeschool Rotterdam belangrijk om het geambieerde eindniveau van het bacheloronderwijs te realiseren. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra.

Meer informatie

Nieuws

Actueel binnen het kenniscentrum
 • Onderzoeksgroep lector Lusse geeft workshops op congres Ouderbetrokkenheid

  Nieuws

  Verschillende onderzoekers van Ouders in Rotterdam Zuid, het lectoraat van Mariëtte Lusse, geven vandaag workshops op het internationale congres ouderbetrokkenheid in Rotterdam.

 • Inspiratiedagen

  Nieuws

  Ieder jaar organiseert het Instituut voor Lerarenopleidingen de Inspiratiedagen voor alle eerste- en tweedejaars studenten van Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs (VO) en Beroeps- en volwasseneneducatie (BVE). Op 12 en 13 oktober staan de workshops in het teken van diversiteit, werken aan jezelf en oriëntatie op het leraarschap.

 • Basisboek sociaal werk toe aan derde druk

  Nieuws

  Na het succes van de eerste twee delen, is in september de derde druk van het Basisboek sociaal werk verschenen: ‘Activeren, ondersteunen en verbinden’. Lector Frans Spierings is medeauteur van dit boek, dat bestemd is voor hbo-studenten en praktijkwerkers.

 • Frisse start Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

  Nieuws

  Donderdag 22 september kwamen ruim 100 deelnemers bijeen voor de energieke startconferentie van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe werkplaats heeft als doel de kwaliteit van leven te bevorderen voor inwoners in de regio. Zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijs en inwonervertegenwoordigingen bundelen samen hun krachten in deze leerwerkgemeenschap. Op deze manier kunnen professionals van én met elkaar leren.

Activiteiten

Binnen het kenniscentrum
 • 27 okt

  ST-RAW Kennisatelier: Hoe bereik je migrantengroepen in jeugdhulpketen?

  Op donderdag 27 oktober organiseert de Academische Werkplaats ST-RAW een kennisatelier over psychische problematiek bij migrantenkinderen.

 • 01 nov

  Symposium 'De hiërarchie voorbij'

  Op 1 november stellen we de vraag centraal hoe organisaties kunnen worden begeleid als de ‘ontmanaging’ doorzet. De beweging van ‘de hiërarchie voorbij’ is volop gaande en begeleidingskunde lijkt in dat proces een onmisbare medespeler te worden.

 • 09 nov

  Studiemiddag Binding met studenten

  Hoe sluit je als docent aan bij jouw studenten en bij de grootstedelijke studentenpopulatie? Welke pedagogische en didactische vaardigheden gebruik je? Welke interactie met studenten stimuleert het leren? Hoe bevorder je binding tussen studenten onderling? Hoe zorg je dat je niet ongewild studenten buitensluit?

Locatie

Waar u ons kunt vinden

Museumpark

Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Kenniscentrum Talentontwikkeling

010 - 794 7011
kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl

Het secretariaat bevindt zich op 3e etage van de Laagbouw, kamer MP.L03.106.

Wij zijn gehuisvest in de laagbouw, aan de achterzijde van de hoogbouw. U kunt de ingang nemen tegenover Het Nieuwe Instituut.

Postadres

Hogeschool Rotterdam 
Kenniscentrum Talentontwikkeling 
Postbus 25035 
3001 HA Rotterdam

Programmadirecteur

dr. Frans Spierings, F.C.P.P.
010 - 794 4119
f.c.p.p.spierings@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.