Ga direct naar de content

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Talenten helpen ontwikkelen in sociale en persoonlijke context

Hoe stimuleren we het talent dat de stad rijk is? Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt praktijkgericht hoe professionals zoals leerkrachten, welzijnswerkers, sociale ondernemers en hulpverleners dat talent kunnen aanspreken en ontwikkelen. Zo creëren we een krachtige, inspirerende leeromgeving voor iedereen.

We richten ons bij Kenniscentrum Talentontwikkeling op de domeinen opvoeding, onderwijs, welzijn, zorg en arbeid. Onze kennis delen we met docenten, studenten én met de praktijk. 

Onderzoekslijnen

van Kenniscentrum Talentontwikkeling
 • Inclusie

  De Onderzoekslijn Inclusie ontwikkelt kennis die professionals helpt om de samenleving inclusiever te maken, zodat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag meedoen.

 • Optimalisering leerprocessen

  Onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen helpt leerkrachten en opleiders om het leren van leerlingen en studenten op school te stimuleren.

Actuele projecten

Actueel en interessant
 • Gereedschapskist

  Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

 • GOAL!

  Rotterdamse instellingen voor jeugdhulp, buurtwerk en opbouwwerk zien kansen in het inzetten van sport om de sociale ontwikkeling van risiciojongeren te bevorderen.

 • Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

  In de WMO staat de verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en zijn informele sociale netwerk.

Verbinding met het onderwijs

Verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is voor Hogeschool Rotterdam belangrijk om het geambieerde eindniveau van het bacheloronderwijs te realiseren. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra.

Meer informatie

Nieuws

Actueel binnen het kenniscentrum
 • Hoe (on)gelukkig is de HR-student?

  Nieuws

  Nieuwsmedium Profielen doet in samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoek naar het (on)geluk van studenten van Hogeschool Rotterdam. De resultaten van de eerste analyses zijn inmiddels gepubliceerd.

 • Vliegende start nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

  Nieuws

  Zeven gemeenten, diverse welzijns- en zorginstellingen en twee hogescholen bundelen samen kennis voor professionals en beleidsmakers in de nieuwe Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

 • Overtref Jezelf Beurs voor Bas Klein

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam reikte bij de opening van het nieuwe collegejaar de ‘Overtref Jezelf Beurs’ uit aan student Bas Klein.

 • Studiesucces: het verhaal achter de cijfers

  Nieuws

  Woensdag 24 augustus presenteerde Hogeschool Rotterdam aan genodigden uit het onderwijsveld en de (Rotterdamse) politiek de eerste uitkomsten van onderzoeken die gedaan zijn naar studiesucces en -uitval, vooral onder studenten met een mbo-achtergrond.

Activiteiten

Binnen het kenniscentrum
 • 13 okt

  Werkcongres Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking

  Hoe kan doorwerking worden bevorderd met behoud van methodische grondigheid? De Design Science Research Group (DSRG) organiseert op 13 oktober a.s. haar lustrumcongres op de RDM Campus van Hogeschool Rotterdam over dit thema.

Locatie

Hier zijn we te vinden

Museumpark

Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Kenniscentrum Talentontwikkeling

010 - 794 7011
kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl

Het secretariaat bevindt zich op 3e etage van de Laagbouw, kamer MP.L03.106.

Wij zijn gehuisvest in de laagbouw, aan de achterzijde van de hoogbouw. U kunt de ingang nemen tegenover Het Nieuwe Instituut.

Postadres

Hogeschool Rotterdam 
Kenniscentrum Talentontwikkeling 
Postbus 25035 
3001 HA Rotterdam

Programmadirecteur

dr. Frans Spierings, F.C.P.P.
010 - 794 4119
f.c.p.p.spierings@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.