Menu
  English

  Dr. Jeroen Rozendaal

  Lector Samen Onderzoekend Werken

  Dr. Jeroen S. Rozendaal is lector Samen Onderzoekend Werken. Hij richt zich op methoden en ondersteuning van participatief actieonderzoek door docenten gericht op onderwijskwaliteitsverbetering. Rozendaal was hiervoor werkzaam als hoofddocent praktijkgericht onderzoek bij Instituut voor Lerarenopleidingen, in het bijzonder bij Cluster Talen, en hogeschooldocent bij de Master Leren en Innoveren. Hij promoveerde in 2002 met een onderzoek naar het samenspel tussen motivatie en informatieverwerkingsstrategieën van mbo-studenten onder invloed van activerende didactiek. Daarnaast deed hij onderzoek naar kennisopvattingen en taakmotivatie. thema’s zijn ‘samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit’ en ‘zelfregulerend leren’.

  Participatief Actieonderzoek

  Bij participatief actieonderzoek (PAO) werken betrokkenen onderzoekend samen om praktische kennis te verkrijgen waarmee zij hun individueel of collectief handelen en/of de eigen (beroeps)situatie kunnen verbeteren. Onder de paraplu van PAO kunnen ook zelfonderzoek, lesson study, en ontwerponderzoek een plek krijgen. Onderzoek is nodig naar passende methoden en technieken, maar ook naar de vraag hoe het proces van samen onderzoekend werken van teams kan worden aangejaagd en begeleid, en hoe PAO in de bredere onderwijsorganisatie via vertical alignment kan worden bevorderd.

  In PAO stropen betrokkenen bij een praktijkvraagstuk de mouwen op om te werken aan een gezamenlijk doel. Deze vorm van praktijkonderzoek past daarmee goed bij de Rotterdamse mentaliteit. Omdat in PAO onderzoeken, professionaliseren en innoveren hand in hand gaan, wordt kwaliteitsverbetering al tijdens het samen onderzoekend werken zichtbaar.

  Achtergrondinformatie

  Hij deed de Pabo aan Hogeschool Rotterdam en studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden, waar hij ook promoveerde. Na zijn promotie werkte hij als post-doc en later als universitair docent bij de afdeling onderwijsstudies van Universiteit Leiden binnen het onderzoeksprogramma ‘Motivationele zelfregulatie’. Daarna werkte hij als hogeschooldocent bij de Master Leren en Innoveren van Hogeschool Rotterdam op het thema participatief actieonderzoek. Als onderzoeker participeerde hij in tal van projecten, waaronder ‘Masteropgeleide docenten als aanjagers  van onderwijsvernieuwing in het MBO’ (proj.nr. 40.5.19620.046).

  Naast zijn werk aan Hogeschool Rotterdam werkt hij als creatief producent binnen zijn eigen bedrijf StudioRev – gericht op de productie en regie van culturele en educatieve media (lezingen, workshops, theater, muziek en documentaires).

  Podcast

  Een podcast over het boek 'Onderzoekend vermogen ontwikkelen tijdens je lerarenopleiding'.

  Luister hier

  Volg Jeroen Rozendaal

  op social media

  Project(en)

  Van Dr. Jeroen Rozendaal

  Publicatie(s)

  Van Dr. Jeroen Rozendaal