Menu English

Participatief actieonderzoek- effectief voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beroepsprofiel

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
J.S. Rozendaal, A.S. Sandick,van, F. Jong,de | Artikel | Publicatiedatum: 15 september 2019

casus: landelijke Masters Leren & Innoveren

Vanaf 2008 zijn acht bekostigde masteropleidingen gestart op basis van een in 2006 opgesteld beroeps- en competentieprofiel voor de Master Leren en Innoveren. Na tien jaar doorontwikkeling van de MLI als nieuwe professionalise­ringsmogelijkheid voor leraren op masterniveau, vroegen de MLI-opleidingen zich af in hoeverre er nog voldoende gezamenlijkheid bestaat in het profiel waarvoor zij samen maatschappelijk garant staan. Een dergelijk dilemma is niet uniek en geldt bijvoorbeeld ook voor masteropleidingen als Pedagogiek, Educational Needs en Begeleidingskunde. Het diverse aanbod aan masteropleidingen vraagt om een beroepsprofiel van deze opleidingen zodat (aspirant) studenten een goede keuze kunnen maken ten dienste van hun professionalisering en werkgevers weten welke competenties masteropgeleiden meenemen. Om tegen deze achtergrond voor de MLI te komen tot een breed gedragen profielbeschrij­ving in woord en beeld, kozen we voor participatief actieonderzoek (PAO) met vier ontwerponderzoekscycli. Het resultaat is een profiel dat de rol van MLI-opleidingen verheldert, en dat bijdraagt aan het civiel effect van het diploma en effectieve positione­ring van MLI-opgeleiden in (onderwijs)organisaties. De gehanteerde onderzoeksmethode is mogelijk inspirerend voor andere opleidingen die hun profiel willen actualiseren. Daar­naast laat dit artikel zien hoe PAO kan bijdragen aan het stapsgewijs en in co-creatie bereiken van overeenstemming tussen verschillende belanghebbenden.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen