Menu Zoeken English

Dr. Patrick Sins

Lector Leren

Patrick Sins gaat zich richten op het versterken van het formatieve handelen van docenten en lerarenopleiders. Hij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om een krachtige impuls te geven aan de professionele ontwikkeling van (aankomende) leraren en lerarenopleiders in de regio door het doen van praktijkgericht onderzoek.

Over de lector 

Patrick Sins heeft de studie Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Maastricht afgerond. Daar heeft hij zich gericht op het bestuderen en onderwijzen van statistiek, deskundigheidsbevordering, multimedia en leren, computationele benaderingen van leren en theorieƫn voor onderwijsontwerp. Vervolgens heeft hij tijdens zijn PhD zich gericht op het bestuderen van de aard van het redeneren van studenten tijdens computer-based modeling. Op dit moment wilt hij een socioculturele benadering van leren gebruiken om de professionele ontwikkeling in innovatieve kennisgemeenschappen te analyseren en te verklaren.

Overige werkzaamheden

Sins is tevens werkzaam als lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More Hogeschool. Het is zijn missie om innovatieve perspectieven op onderwijs te ontwikkelen en te bevorderen op basis van kritische syntheses van de onderwijswetenschappelijke literatuur enerzijds en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek anderzijds. Hij coƶrdineert diverse onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijseffectiviteit, lerarenprofessionalisering, brede vorming en zelfregulerend leren. Sins is in 2006 gepromoveerd aan de UvA met een onderzoek naar de redeneervaardigheden van middelbare scholieren binnen de exacte vakken.

 

Volg Patrick Sins

Op social media

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen