Menu English

Mentoren op Zuid

optimalisatie en evaluatie van mentoring

Publicatiedatum: 29 juni 2022

Het onderwijzen en trainen van studentmentoren in het programma Mentoren op Zuid in zelfregulerend leren is niet alleen van belang voor de opbrengsten bij mentees, maar stelt ook studentmentoren in staat hun eigen leren te optimaliseren, en rust hen toe deze vaardigheden als toekomstig (onderwijs)professional toe te kunnen passen.

Mentoren op Zuid is een mentorprogramma waarin studentmentoren van verschillende Rotterdamse hogescholen gedurende 15 weken individueel een leerling in het basis- en voortgezet onderwijs begeleiden. De mentoring vindt op school plaats tijdens de reguliere les en alle leerlingen in een klas krijgen een individuele studentmentor toegewezen. Voor studenten is de mentoring een vak en zij krijgen begeleiding en intervisie van een docent. De eerste weken besteden de koppels tijd aan het leren kennen van elkaar en vervolgens is er tijd om te werken aan sociale vaardigheden, loopbaanoriëntatie, en/of zelfvertrouwen door het doen van verschillende activiteiten uit een toolkit.

Over het project

Projectbeschrijving

Mentoring is een veelbelovende interventie om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Het richt zich op het versterken van sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op cognitieve- en identiteitsontwikkeling. Mentoring blijft echter vaak nog een black box: we weten we niet wat er precies tijdens het gesprek tussen de mentor en mentee gebeurt of moet gebeuren om effectief te zijn. De focus ligt daarom op het analyseren van processen binnen Mentoren op Zuid en het gestructureerd optimaliseren en evalueren daarvan.

Projectaanpak

We voeren twee deelstudies uit naar Mentoren op Zuid. De eerste deelstudie richt zich op schoolloopbaanoriëntatie van leerlingen en hoe deze versterkt kan worden door mentoring. Wat zijn de voorwaarden om hieraan te kunnen werken? En in welke mate speelt de kwaliteit van de relatie tussen mentor en mentee een rol? We beantwoorden deze vragen door het analyseren van data uit verschillende vragenlijsten die mentoren en hun mentees tijdens en na de mentoring hebben ingevuld. Vervolgens doen we interviews om meer zicht te krijgen op de voorwaarden om aan schoolloopbaanoriëntatie te kunnen werken.

De tweede deelstudie richt zich op het optimaliseren van de methodiek van Mentoren op Zuid met een gerichte focus op zelfregulerend leren. Uit onderzoek blijkt dat zelfregulerend leren kan worden aangeleerd én dat mentoring effectiever is wanneer deze doelgericht is. Dit ontwerponderzoek richt zich daarom op het trainen en begeleiden van studentmentoren in het aanleren van zelfregulerend leren aan hun mentees. In de laatste fase voeren we een quasi-experimenteel onderzoek uit om de opbrengsten van deze aanpassing te evalueren.

Resultaten

De eerste deelstudie leidt tot in een wetenschappelijke publicatie en een publieksvriendelijke samenvatting daarvan. De opbrengsten van de tweede deelstudie zijn onder meer een training, trainingshandleiding, een uitbreiding van de Mentoren op Zuid-toolkit met informatie en activiteiten rond zelfregulerend leren voor studentmentoren, en een wetenschappelijke publicatie over het quasi-experimentele onderzoek.

Samenwerkingen

Het ontwerponderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Minor+ App je Happy, waarin studenten in co-creatie met de praktijk werken aan technologische toepassingen om de training te optimaliseren en studentmentoren effectief te ondersteunen.

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Stichting Studentmentoren, Expertisecentrum Maatschappelijke innovatie (EMI) en Thomas More Hogeschool.

Medewerkers betrokken bij dit project