Menu
  English

  Openbare les Patrick Sins

  Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf – maar hoe dan wel?

  Op 23 februari vond de openbare les plaats van Patrick Sins, lector Leren aan Hogeschool Rotterdam. In deze openbare les werkte hij toe naar de onderzoeksagenda van zijn lectoraat, waarbij de aan het lectoraat verbonden expertisekring zichzelf één doel stelt: leraren en opleiders op basis van inzichten uit onderwijsonderzoek – evidence-informed dus – toe te rusten om hun leerlingen of studenten effectief te ondersteunen bij het ontwikkelen en activeren van zelfregulerend leren. Hieronder vertelt Patrick zijn inzicht over zelfregulerend leren.

  Leren leren

  "Je mag verwachten dat onderwijs bijdraagt aan de kennisontwikkeling van lerenden – of dat nou studenten zijn of leerlingen. Je mag verwachten dat ze meer leren over biologie, economie, Nederlandse taal en wiskunde en dat ze die kennis leren toepassen. Maar als voorbereiding op het vervolgonderwijs en daarna mag je bovendien hopen dat ze ook iets leren over hoe je moet leren. Hiermee bedoel ik dat ze ook instructie krijgen over welke strategieën je het best kan gebruiken om te leren of om kennis te verwerven. Dit noemen we strategieën voor zelfregulerend leren. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruiken van je voorkennis, het maken van aantekeningen, het stellen van doelen, het bijhouden van een planning en het checken of je iets begrijpt. Dit zijn bovendien strategieën die volgens onderwijsonderzoek zorgen voor betere leerprestaties. Ondanks dat leerlingen en studenten onmiskenbaar veel kennis opdoen, lijkt het er echter op dat zelfregulerend leren tijdens de les nauwelijks de aandacht krijgt die het verdient."

  In zijn openbare les liet Patrick zien wat achter bovenstaand verhaal steekt, wat volgens onderzoek ‘werkt’ en wat het lectoraat hieraan met de onderwijspraktijk gaat doen.