Menu
  English

  European Assembly for a Sustainable Europe – EASE

  Wat hebben pabostudenten nodig om lessen over duurzame ontwikkeling te verzorgen?

  In dit project rusten we leraren en pabostudenten toe met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om lessen over duurzame ontwikkeling te verzorgen. En hier voegen we een Europese dimensie aan toe. Concreet werken we ontwerpgericht aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van trainingen voor leraren en pabostudenten waarin ze leren lessen over duurzame ontwikkeling te verzorgen die gaan over thema’s binnen de European Green Deal. Natuurlijk onderzoeken we ook de impact van de trainingen op de kennis en kunde van (aankomende) leerkrachten om op doordachte wijze aan onderwijs voor duurzame ontwikkeling te werken. Project EASE is een Erasmus+ project dat in samenwerking met onderzoekers van het lectoraat Vernieuwend onderwijs van Saxion wordt uitgevoerd.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  De Europese Green Deal (EGD) is het plan om de economie van de EU te verduurzamen. Om te helpen deze toekomst vorm te geven, moeten leerkrachten aan de slag. Onder meer door leerlingen te stimuleren kennis te verwerven, kritische denkers te worden en ze te leren waarden, houdingen en gedragingen in te zetten zodat actief deelnemen aan zaken die betrekking hebben op de EGD (bijv. tot een schone en circulaire economie, vermindering van broeikasgassen en verbetering van de wereldwijde milieunormen). In ons project European Assembly for a Sustainable Europe (EASE) ontwikkelen en evalueren we trainingen die leerkrachten en pabostudenten toerusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om lessen te geven met betrekking tot onderwijs voor duurzame ontwikkeling. In EASE bouwen we voort op de principes en doelen van een benadering die is gebaseerd op het idee van de deliberatieve democratie. Deze theorie is gericht op het stimuleren van de autonomie van burgers, houdt rekening met de complexiteit van kwesties die relevant zijn voor de EGD, en erkent de controverse van dergelijke kwesties, maar begrijpt ook wat voor soort oplossingen mogelijk zijn of wat voor soort oplossingen al zijn ontwikkeld. Deze visie hebben we vertaald in een concrete en praktische didactische aanpak voor leraren genaamd groepsgewijs probleem oplossen, die bestaat uit vier onderwijskundige principes: (1) argumentatie, (2) netwerk denken, (3) beslissingen nemen en (4) samen denken.

  Samenwerkingen

  Onderzoekers van de lectoraat Vernieuwend onderwijs van Saxion Hogeschool

  Beoogde resultaten

  • Generieke toolkit (e-book) waarin we de ontwerprincipes, doelen en succescriteria bespreken, resultaten uit ons onderzoek rapporteren en concrete voorbeelden geven uit onze trainingen;
  • Draaiboek voor het verzorgen van trainingen aan leraren en pabostudenten
  • Vragenlijsten voor het meten van onder meer de self-efficacy van leraren en studenten
  • Praktijkpublicaties en een wetenschappelijk artikel

  Projectfeiten  Looptijd

  1 juli 2022 -
  1 maart 2025


  Financiering

  Erasmus+ Jean Monnet regeling


  Lectoraat

  Leren


  Onderzoekslijn

  Optimalisering leerprocessen

  Medewerkers betrokken bij dit project