Menu English

Zelfregulerend leren in het vo

in het voortgezet onderwijs
Publicatiedatum: 29 juni 2022

Om aan te sluiten bij de arbeidsmarkt van morgen, dienen leerlingen van nu te worden voorbereid op ‘een leven lang leren’ (WRR, 2013). Om deze ambitie te realiseren zoeken scholen naar mogelijkheden om leerlingen toe te rusten met strategieën om proactief hun leerproces aan- en bij te sturen (OECD, 2017).

Uit een meta-analyse van (Dent & Koenka, 2015) blijkt dat zelfregulerend leren positief samenhangt met leerprestaties. Leerlingen die aangeven dat ze veel leerstrategieën gebruiken, zijn beter in staat om met schoolwerk om te gaan. De leerlingen die heel veel moeite op school ervaren zeggen zelf weinig gebruik te maken van in het bijzonder het nog een keer nalopen van de lesstof. Juist daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van zelfregulerend leren bij leerlingen in het vo.

Over het project

Projectbeschrijving

Uit studies van Askell-Williams en collega’s (e.g. 2015) blijkt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs met verschillende basisniveaus van zelfregulerend leren binnenkomen. In de studie uit 2015 zijn leerlingen vijf jaar gevolgd met dezelfde vragenlijst.

De resultaten laten zien dat de ontwikkeling in leerstrategieën (die zelfregulerend leren sturen) vrijwel geen vooruitgang vertoont. Leerlingen die starten met meer leerstrategieën behouden hun ‘voorsprong’. Leerlingen die op voorhand minder leerstrategieën gebruiken staan op het einde van de middelbare school nog steeds op achterstand.

Dit onderzoeksproject richt zich op de vraag of deze resultaten ook gelden voor de Nederlandse context.

Projectaanpak

Dit onderzoek is een combinatie van een cross-sectioneel onderzoek en longitudinaal onderzoek. Kwantitatieve gegevens worden verzameld bij leerlingen in verschillende leerjaren bij leerlingen die jaarlijks gevolgd worden.

Voor de dataverzameling wordt gebruik gemaakt van een vertaalde en aangepaste vragenlijst uit het onderzoek van Askel-Williams en Lawson (2015). De vragenlijst bestaat uit 11 items die betrekking hebben op cognitieve en metacognitieve strategieën die leerlingen gebruiken tijdens hun leerproces.

Naast deze stellingen zullen ook enkele demografische kenmerken meegenomen worden, waaronder gender, onderwijsniveau en opleidingsniveau ouders.

Resultaten

De beoogde resultaten zijn het inzicht krijgen in hoe de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden verloopt binnen het voortgezet onderwijs. Is er in Nederland wel groei in deze periode bij de leerlingen? Zijn er verschillen tussen de onderwijsniveaus? En zo ja, zijn er dan nog achtergrondkenmerken die daar een rol in lijken te spelen?

"Het is belangrijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van zelfregulerend leren bij leerlingen in het vo."

Dr. Patrick Sins lector Leren

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen