Menu
  English

  Zelfregulerend leren in het hoger onderwijs

  Publicatiedatum: 31 augustus 2022

  In staat zijn om te ‘leren leren’ vergroot de studiekansen van studenten in het hoger onderwijs. Aandacht hiervoor helpt hen bovendien voor te bereiden op een leven lang leren in een kennissamenleving waarin grenzen tussen traditionele beroepsgroepen vervagen, werk in toenemende mate veelzijdiger en multidisciplinair wordt en er meer dan ooit van baan wordt gewisseld.

  Over het project

  Introductie

  In staat zijn om te ‘leren leren’ vergroot de studiekansen van studenten in het hoger onderwijs. Aandacht hiervoor helpt hen bovendien voor te bereiden op een leven lang leren in een kennissamenleving waarin grenzen tussen traditionele beroepsgroepen vervagen, werk in toenemende mate veelzijdiger en multidisciplinair wordt en er meer dan ooit van baan wordt gewisseld (Ministerie van Economische Zaken, 2019). Hierdoor is het leren reguleren van leeractiviteiten een belangrijk overlevingsinstrument geworden in het hoger onderwijs (Bjork et al., 2013). Zelfregulerend leren houdt in dat studenten zelf initiatieven ondernemen, doorzettingsvermogen tonen en adaptief het eigen leerproces vormgeven om hun doelen te realiseren.

  Projectbeschrijving

  Het projectteam doet allereerst onderzoek naar de huidige stand van zaken omtrent het bevorderen van zelfregulerend leren. Daarna wordt een interventie ontwikkeld en uitgevoerd om de aandacht voor zelfregulerend leren door docenten bij studenten te bevorderen. Uiteindelijk is het doel om de aandacht voor zelfregulerend leren structureel te verankeren in de lessen van onze (toekomstige) docenten. Het onderzoeksproject vindt niet alleen plaats binnen de hogeschool, maar ook binnen het project Mentoren op Zuid en binnen het voortgezet onderwijs.

  Samenwerkingen

  Tweedegraads Lerarenopleidingen van het Instituut voor Lerarenopleidingen en het Instituut voor de Gebouwde Omgeving.

  Projectfeiten

   

   

   

   

   

  Lectoraat

  Lectoraat Leren

  Thema

  Optimalisering leerprocessen 

  Medewerkers betrokken bij dit project