Menu English

Zelfregulerend leren in het hoger onderwijs

In staat zijn om te ‘leren leren’ vergroot de studiekansen van studenten in het hoger onderwijs. Aandacht hiervoor helpt hen bovendien voor te bereiden op een leven lang leren in een kennissamenleving waarin grenzen tussen traditionele beroepsgroepen vervagen, werk in toenemende mate veelzijdiger en multidisciplinair wordt en er meer dan ooit van baan wordt gewisseld.

Over het project

Introductie

In staat zijn om te ‘leren leren’ vergroot de studiekansen van studenten in het hoger onderwijs. Aandacht hiervoor helpt hen bovendien voor te bereiden op een leven lang leren in een kennissamenleving waarin grenzen tussen traditionele beroepsgroepen vervagen, werk in toenemende mate veelzijdiger en multidisciplinair wordt en er meer dan ooit van baan wordt gewisseld (Ministerie van Economische Zaken, 2019). Hierdoor is het leren reguleren van leeractiviteiten een belangrijk overlevingsinstrument geworden in het hoger onderwijs (Bjork et al., 2013). Zelfregulerend leren houdt in dat studenten zelf initiatieven ondernemen, doorzettingsvermogen tonen en adaptief het eigen leerproces vormgeven om hun doelen te realiseren.

Projectbeschrijving

Het projectteam doet allereerst onderzoek naar de huidige stand van zaken omtrent het bevorderen van zelfregulerend leren. Daarna wordt een interventie ontwikkeld en uitgevoerd om de aandacht voor zelfregulerend leren door docenten bij studenten te bevorderen. Uiteindelijk is het doel om de aandacht voor zelfregulerend leren structureel te verankeren in de lessen van onze (toekomstige) docenten. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd binnen het Lectoraat Leren Leren van Lector Patrick Sins wat valt onder het Kenniscentrum Talentontwikkeling en vindt niet alleen plaats binnen de hogeschool, maar ook binnen het project Mentoren op Zuid en binnen het voortgezet onderwijs.

Samenwerkingen

Tweedegraads Lerarenopleidingen van het instituut voor Lerarenopleidingen en het instituut voor de Gebouwde Omgeving.

Projectfeiten

 

 

 

 

 

Lectoraat

Lectoraat Leren

Thema

Optimalisering leerprocessen 

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen