Ga direct naar de content

Kenniscentrum Zorginnovatie

Zorgen waar het moet, ontzorgen waar het kan

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam is een dynamische organisatie die praktijkgericht onderzoek doet voor de gezondheidszorg in de regio Rotterdam in nauwe verbinding met het onderwijs en de wetenschappelijke wereld.

Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws
 • Terugblik openbare les Linda Wauben

  Op 12 november 2015 hield Linda Wauben, lector Technische Innovatie in de Zorg, haar openbare les. Het verhaal van Linda vormde een rode draad, waarbij collega’s, studenten en samenwerkingspartners tussendoor aanhaakten, om de gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten en zorginnovatie te presenteren.

 • Nationale aanpak werkbehoud met een chronische aandoening

  Op 10 november overhandigde de voorzitter van het Fit for Work platform het Fit for Work manifest aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelenheid. Het platform dat 20 maatschappelijke organisaties verenigt, pleit met het manifest voor een nationale aanpak voor werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening.

 • Project Even Buurten wint ZonMw-Parel

  Het project Even Buurten is op 10 november bekroond met een ZonMw-Parel. Even Buurten krijgt de prijs omdat het de sociale samenhang in de wijk bevordert. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig wonen in hun eigen huis. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de huidige hervormingen in de langdurige zorg.

 • Openbare les lector Technische Innovatie in de Zorg

  Met een toename van de zorgkosten en een verandering van de locatie van zorg wordt de inzet van technologie in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Op 12 november gaat Linda Wauben, lector Technische Innovatie in de Zorg bij Hogeschool Rotterdam, hier op in tijdens haar openbare les.

Project Even Buurten wint ZonMw-Parel

Langer thuis wonen door sterk informeel netwerk

Ethische dilemma's

Onderzoek naar de ethische dilemma’s bij zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen

Openbare les Linda Wauben

Download de publicatie 'Zorgtechnologie, dwarsliggers voor de zorg'

Agenda

 • 22 jan

  Kennispoort Verloskunde

 • 18 feb

  Transitiepsychiatrie Anno 2016

 • Meer nieuws

  Bekijk alle nieuwsberichten van het kenniscentrum.

 • Meer activiteiten

  Bekijk alle activiteiten van het kenniscentrum.

Onderzoekslijnen

van Kenniscentrum Zorginnovatie
 • Zelfmanagement en Participatie

  De onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie sluit direct aan bij de maatschappelijke opgave om mensen met chronische aandoeningen in staat te stellen zo goed mogelijk met hun aandoening om te gaan, met als resultaat optimale gezondheidsuitkomsten, kwaliteit van leven én maatschappelijke participatie.

 • Samenhang in Zorg

  In de onderzoekslijn Samenhang in Zorg ligt de focus op samenhang tussen meerdere zorgvragen tegelijkertijd en daarnaast is er ook oog voor de samenhang tussen de beantwoording van zorgvragen en andere vragen/behoeften van de cliënt/patiënt.

 • Evidence-Based Care

  De onderzoekslijn Evidence-Based Care richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van verpleegkundige en paramedische interventies en innovaties.

 • Zorginnovatie met Technologie

  De onderzoekslijn Zorginnovatie met Technologie heeft het vernieuwen en verbeteren van zorg en het verbeteren van de (ervaren) gezondheid door inzet van technologie als uitgangspunt. Het gaat concreet om het ontwerpen, ontwikkelen en/of implementeren van technische middelen die innovatie in zorg ondersteunen.

Verbinding met het onderwijs

Verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is voor Hogeschool Rotterdam belangrijk om het geambieerde eindniveau van het bacheloronderwijs te realiseren. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra.

Meer informatie

Locatie

Hier zijn we te vinden

Rochussenstraat

Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.