Menu English

 

Over het lectoraat

De twee belangrijkste opdrachten van het lectoraat zijn het verankeren van een kennisinfrastructuur voor geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland en het verder uitwerken van het onderzoeksprogramma ter verbetering van de geboortezorg. Verbetering van ketenzorg, specifiek kijkend naar achterstandsproblematiek en naar ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg staan hierbij centraal. In Zuidwest Nederland heeft het lectoraat met subsidie van ZonMw een regionaal consortium voor geboortezorg opgericht, waarin 36 organisaties uit onderwijs, onderzoek en praktijk hun krachten bundelen. Dit moet enerzijds leiden tot betere zorg voor kwetsbare zwangeren en anderzijds tot ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg zelf.

In vergelijking met andere delen van Nederland komen babysterfte en andere ongunstige uitkomsten als vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht in Rotterdam vaker voor. Onderzoek naar kwetsbare zwangerschappen, gericht op betere zorg, is dan ook een belangrijke speerpunt.

Samenwerking

De Verloskunde Academie Rotterdam heeft in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam het lectoraat ‘Verloskunde en Geboortezorg’ opgericht. Hiermee geeft zij invulling aan de ambitie praktijkgerichte kennis uit de wetenschap, het onderwijs en het werkveld aan elkaar te verbinden en optimaal in te bedden binnen de hogeschool. Vanuit het lectoraat wordt met vele partners uit onderzoek, praktijk, onderwijs en sociaal domein samengewerkt in verschillende projecten.

De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) is sinds 2006 een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. De VAR bestaat uit de bacheloropleiding Verloskunde, de masteropleiding Physician Assistant – Klinisch Verloskundige en de Academische Werkplaats Geboortezorg & Perinatale Gezondheid. Daarnaast is de VAR ingebed in zowel het Instituut voor Gezondheidszorg als Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Medewerkers lectoraat

"De babysterfte is in Rotterdam hoger dan in andere delen van Nederland."

Hanneke Torij MSc Lector Verloskunde en Geboortezorg

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Zorginnovatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen