Menu English

Lectoraat Zorg voor Communicatie

van dr. Karin Neijenhuis

Ieder mens communiceert met andere mensen. Door te communiceren geeft iemand zijn wensen aan en kan hij begrijpen wat een ander bedoelt. Communicatie is de basis van sociale contacten en relaties en een kernvaardigheid bij leren, solliciteren en werken. Communiceren is voor de meeste mensen vanzelfsprekend, net als lopen of eten. Als een persoon moeilijkheden ervaart bij het communiceren, bijvoorbeeld omdat iets niet goed gaat bij het zichzelf uiten en/of het begrijpen van anderen, belemmert dit zijn alledaags functioneren. Een logopedist kan ondersteuning bieden, aan zowel de cliënt als aan de mensen in zijn omgeving. Logopedisten hebben ook oog voor de communicatieve toegankelijkheid van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld begrijpelijkheid van teksten.

 

Over het lectoraat

Alle activiteiten die aangewend worden om communicatief kwetsbare personen te ondersteunen, vallen onder ‘zorg voor communicatie’. Naast de communicatief kwetsbare persoon zelf, verdienen ook de mensen in zijn omgeving deze zorg en dient er aandacht te zijn voor de fysieke omgeving. De logopedist biedt deze ondersteuning. De vraag is nu hoe ervoor gezorgd kan worden dat de zorg voor communicatie optimaal doorwerkt naar de samenleving, ook buiten de context van logopedische zorg. Hoe kan de logopedist bijdragen aan een communicatief toegankelijke samenleving? Welke nieuwe rollen zijn hierbij voor de logopedist weggelegd en wie kan  dit proces mede  ondersteunen ? In een ideale samenleving is alle informatie en communicatie toegankelijk voor iedereen: zowel de communicatie tussen individuen als de communicatie binnen organisaties en met de overheid. Het lectoraat Zorg voor Communicatie wil een bijdrage leveren aan deze toegankelijkheid. Het lectoraat zet zich in voor communicatief kwetsbare mensen, door te zorgen dat zij ondersteuning krijgen bij het communiceren met hun omgeving. De missie van het lectoraat is: bevorderen van communicatieve toegankelijkheid van de omgeving van communicatief kwetsbare personen: naasten, professionals in onderwijs, zorg en welzijn en de sociale en fysieke context waarin zij communiceren.

Het lectoraat Zorg voor Communicatie voert een aantal onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit in nauwe samenwerking met het onderwijs (docenten en studenten) en de praktijk.

Medewerkers lectoraat

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Zorginnovatie