Ga direct naar de content

Lectoraat Zorg voor Communicatie

van dr. Karin Neijenhuis

Karin Neijenhuis leidt onderzoek op het gebied van auditieve verwerkingsproblemen (problemen in het horen en verstaan in complexe luistersituaties). Ter ontwikkeling van eenduidigheid in de diagnostiek is een 'Dutch Position Statement' ontwikkeld ten behoeve van de Nederlandse Audiologische Centra, verenigd in de FENAC. Bovendien is ze betrokken bij de ontwikkeling van diagnostische instrumenten op dit gebied, waaronder de vertaling van een nieuwe app. 

Neijenhuis zal in nauwe samenwerking met de opleiding Logopedie de volgende onderzoeksthema’s van de kennisagenda verstevigen:

  1. Taal & Gehoor
  2. Meertaligheid
  3. Evidence-based logopedie
  4. De logopedist als coach

Ze verbindt deze thema’s door enerzijds inhoudelijke kennis te ontwikkelen (thema 1 en 2) en anderzijds, bij het implementeren van nieuwe kennis, ondersteuning te bieden aan de professionals zelf (thema 3 en 4).

Onderzoekslijn

Het lectoraat valt onder de onderzoekslijn Evidence-Based Care van Kenniscentrum Zorginnovatie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.