Menu English

Lectoraat Implementatie Zorgtechnologie

Zorgtechnologie kan leven en werk makkelijker, gezonder en duurzamer maken. Om zorgtechnologie succesvol te kunnen inzetten in praktijksituaties zijn veel zaken belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier van gebruiken van de technologie, bijzondere eisen en wetten of om het beheersen van kosten en investeringen, vaak zelfs om een combinatie van meer van deze en andere factoren.

Het lectoraat Implementatie Zorgtechnologie werkt op het grensvlak van de verschillende disciplines rond zorgtechnologie – de zorg, de techniek en de ‘business’. Het lectoraat zet zich in om de juiste zorgtechnologie toegepast te krijgen, zodat het economische en maatschappelijke effect het grootst is. Ook maakt het lectoraat dit effect inzichtelijk.

Over het lectoraat

Het lectoraat Implementatie Zorgtechnologie ontwikkelt tools en modellen voor studenten en (docent-)onderzoekers van de hogeschool, (internationale en nationale) instellingen, ziekenhuizen en bedrijven. Hiermee kunnen de implementatiekansen van zorgtechnologie worden vergroot, of kan sneller worden vastgesteld dat een vinding niet geschikt is voor implementatie.

Binnen de hogeschool is verbinding gemaakt met andere lectoraten en onderzoekers. Bijvoorbeeld met Kenniscentrum Businessinnovatie rondom financiële/economische/bedrijfskundige aspecten en de lectoren van Kenniscentrum Zorginnovatie voor vragen die aan de (zorg)praktijk zijn verbonden.

Deze brede lijn zal ook worden ingezet bij de verbinding met het onderwijs, waar mogelijk in interdiscipliniare projecten.

 Het lectoraat Implementatie Zorgtechnologie heeft drie aandachtsgebieden:

 1. Hoe kiezen we de juiste zorgtechnologie, die leidt tot de oplossing van de praktijkvraag?
  Het kan hierbij gaan om een technologie die al bestaat of om technologie die moet worden ontwikkeld of aangepast. Een praktijkvraag kan voortkomen uit bijvoorbeeld een ziekenhuis, instelling of uit een thuissituatie kan. Het lectoraat zal zich met name richten op implementatie-vraagstukken en (business)processen om tot een technologische oplossing te komen.
 2. Hoe zorgen we dat een gekozen technologie de beoogde resultaten behaalt voor de praktijk?
  Het is hierbij belangrijk om de juiste route van implementatie te kiezen. Daarbij moeten we bijvoorbeeld ook rekening houden met de geldende wetten, regels en praktijkgebruiken. Hierbij is er een aantal aandachtsgebieden zoals: Change Management, MDR/IVDR, Health Technology Assessment en Alliance Management.
 3. Hoe meten we het effect van het inzetten van een technologie?
  We bekijken dit zowel vanuit economisch en maatschappelijk standpunt, als vanuit de diverse partijen die betrokken zijn bij de implementatie van een zorgtechnologie.

Onderwijs, onderzoek en praktijk
Het lectoraat Implementatie Zorgtechnologie levert bijdragen aan onderwijs, onderzoek en praktijk. Deze drie gebieden zijn binnen het lectoraat sterk vervlochten. Zo kunnen kleinere praktijkvragen worden ingezet binnen het onderwijs, met direct voordeel voor de praktijk. Voor grotere praktijkvragen worden onderzoekstrajecten opgezet en waarbij onderzoekers, docenten en studenten samen met de praktijk werken aan oplossingen.

Het lectoraat heeft hierin een aantal belangrijke rollen:

 1. Verbinden van kennis vanuit verschillende (onderzoeks-)disciplines uit zorg, technologie en business.
 2. Verdiepen van kennis rondom de implementatie van zorgtechnologie.
 3. Delen van deze kennis met het onderwijs en de praktijkpartners.
 4. Samenwerken met publieke en private organisaties en andere belanghebbenden op het gebied van zorgtechnologie. Dit versterkt het maken van de juiste keuzes gedurende het gehele proces.

Medewerkers lectoraat

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Zorginnovatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen