Menu
  English

  Lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

  De leeropdracht van het lectoraat is functiestoornissen bij kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hoe kan functiebehoud worden gerealiseerd? En wanneer functiestoornissen toch optreden, hoe kunnen ze vroegtijdig worden geïdentificeerd en behandeld? Bij de preventie gaat het erom voorspellende factoren te vinden en die positief te beïnvloeden.

  Over het lectoraat

  Verlies van functies bij ouderen leidt vaak tot een volgende verslechtering. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige zorg. 

  Het lectoraat richt zic op twee specifieke terreinen. Het ene is de eerstelijnszorg, een belangrijke schakel in het opsporen en vroegtijdig behandelen van kwetsbare ouderen. Het andere is behandeling, revalidatie en herstel van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis is extra aandacht nodig voor vroegtijdige interventie bij (dreigend) functieverlies tijdens of na een opname: 35 procent van de ouderen boven 75 jaar komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen.

  Samenwerking

  Stichting Wetenschap Balans

  Medewerkers lectoraat

  "35 procent van de 75-plussers komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen."

  dr. Ton Bakker Lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

  Alle lectoraten

  van Kenniscentrum Zorginnovatie