Menu Zoeken English

Lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

van Dr. Ton Bakker

"35 procent van de 75-plussers komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen."

dr. Ton Bakker Lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief

Verlies van functies bij ouderen leidt vaak tot een volgende verslechtering. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige zorg. Ton Bakkers leeropdracht is dan ook functiestoornissen bij kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hoe kan functiebehoud worden gerealiseerd? En wanneer functiestoornissen toch optreden, hoe kunnen ze vroegtijdig worden ge├»dentificeerd en behandeld? Bij de preventie gaat het erom voorspellende factoren te vinden en die positief te be├»nvloeden.

Bakker richt zich hierbij op twee specifieke terreinen. Het ene is de eerstelijnszorg, een belangrijke schakel in het opsporen en vroegtijdig behandelen van kwetsbare ouderen. Het andere is behandeling, revalidatie en herstel van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis is extra aandacht nodig voor vroegtijdige interventie bij (dreigend) functieverlies tijdens of na een opname: 35 procent van de ouderen boven 75 jaar komt slechter uit het ziekenhuis dan ze erin gingen.

Onderzoekslijn

Het lectoraat Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief is onderdeel van de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Argos Zorggroep, Stichting Wetenschap Balans

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.