Menu Zoeken English

Over het lectoraat

Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door factoren die niet onder het domein van de zorg vallen. Zoals bijvoorbeeld opleiding, inkomen, wonen, cultuur, leefstijl en sociale omgeving. Als we de gezondheid van mensen willen bevorderen, dan vraagt dat dus om meer integrale aanpak. Hierbij is het belangrijk om vooral te kijken naar de plek waar veel veroorzakende factoren, de zogenaamde determinanten, aanwezig zijn. Daar bevinden zich immers ook de aangrijpingspunten voor verbetering. En die plek is daar waar mensen leven, wonen en werken. Die plek is de wijk.

Het lectoraat De Gezonde Wijk richt zich op factoren in de directe omgeving van mensen die de gezondheid beïnvloeden. Door breder te kijken dan naar zorg alleen en door gericht samen te werken met verschillende professionals, zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, fysio- en ergotherapeuten, social workers, architecten, ontstaan er nieuwe en betere mogelijkheden voor een effectieve aanpak. Hierbij is de gebouwde omgeving – denk aan veiligheid, ruimte en groen - van groot belang, evenals de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie om gezond gedrag te stimuleren. 

Samenwerking

Bachelor-opleidingen, de gemeente, woningcorporaties, vrijwilligers, scholen en bedrijven. De uitdaging is om enerzijds breed naar gezondheid te kijken en anderzijds te focussen op concrete problemen in de wijk.

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Zorginnovatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen