Menu Zoeken English

Lectoraat Disability Studies, Diversiteit in Participatie

van dr. Mieke Cardol

Het lectoraat doet onderzoek naar wat participatie betekent voor mensen met beperkingen, wat er voor participatie nodig is en hoe de participatiesamenleving in de praktijk uitpakt. Het vakgebied Disability Studies maakt het mogelijk deze vragen op een andere manier te bekijken, onder andere vanuit het perspectief van de mensen zelf. Het maatschappelijk belang daarvan is groot, wil werkelijk iedereen de kans krijgen om mee te tellen in de samenleving. 

Studenten van Hogeschool Rotterdam worden in het onderzoek van het lectoraat betrokken en de resultaten dragen bij tot verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs.

Onderzoekslijn

Het lectoraat Disability Studies, Diversiteit in Participatie is onderdeel van de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.