Menu English

Dr. Mieke Cardol

Lector Disability Studies

Mieke Cardol is sinds 2012 lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Voor haar staan zeggenschap, ervaringskennis en participatie centraal. Als iedereen het recht heeft om in onze samenleving mee te doen, hoe komt het dan dat niet iedereen hiervoor de kans heeft en zich erbij voelt horen? En nog belangrijker: wat gaan we hier aan doen?

Over de lector

Mieke Cardol begon haar loopbaan als ergotherapeut in de revalidatie. In 2001 promoveerde zij op het proefschrift 'Autonomy and participation in medical rehabilitation' aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar promotie maakte zij definitief de overstap van de ergotherapiepraktijk naar het wetenschappelijk onderzoek.

Met dit lectoraat wil Mieke Cardol een bijdrage leveren aan gelijke kansen en mogelijkheden, participatie en belonging van mensen met een beperking in onze diverse samenleving. Het individu in interactie met een context (gezin, gezondheidszorg, samenleving) staat centraal, en steeds zoekt zij in onderzoek en onderwijs de samenwerking met betrokkenen. 

Ik kijk en handel vanuit een emancipatoir perspectief. Lange tijd werd er over mensen  met een chronische aandoening, gepraat in plaats van met hen. Participatie helpt om dit te keren. Centraal bij participatie staat daarom de in het proces veranderende machtsrelatie, waarbij ervaringen, kennis en gezichtspunten van alle deelnemers van invloed zijn. Dit gaat verder dan participatie als ‘meedoen’, ‘een bijdrage leveren’ of ‘aanwezig zijn’. Kernthema’s hierbij zijn de verschuiving van zeggenschap en actie, open dialoog, het samen leren en dat het situationeel bepaald is. Het HOE van participatie wordt steeds opnieuw gedefinieerd in relatie tot contexten en mensen.”

Inspiratie haalt Mieke Cardol uit Disability Studies die laten zien hoe ‘disability’ steeds opnieuw wordt geconstrueerd, en dat woorden en beelden van ervaringskennis essentieel zijn om te begrijpen waar het om gaat. Andere inspiratiebronnen zijn de contacten in haar netwerk en bijvoorbeeld de filosoof Gilles Deleuze (1925-1995). Zijn werk over ‘worden’ helpt om buiten hokjes te denken en om oordelen uit te stellen. Met haar onderzoek wil Mieke Cardol verhalen van binnenuit vertellen en op zoek gaan naar omgevingen en voorwaarden die kansen bieden voor participatie.

Volg Mieke Cardol

Op social media

Project(en)

Van Dr. Mieke Cardol

Publicatie(s)

Van Dr. Mieke Cardol