Menu Zoeken English

Een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in 2012 of 2013: ervaringen van mensen die hulpmiddelen gebruiken en thuiszorgmedewerkers.

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
M. Cardol, M. Rijken, A. Veer, de, J. Hofstede | Rapport | Publicatiedatum: 01 januari 2014
Dit onderzoek heeft tot doel om na te gaan of twee wijzigingen in de aanspraak op extramurale hulpmiddelenzorg op basis van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de ogen van de aanvragers/gebruikers van deze hulpmiddelen de beoogde effecten hebben opgeleverd. Het betreft de volgende wijzigingen: 1. een transitie naar een functiegerichte aanspraak. De beoogde effecten hiervan zijn meer ruimte voor maatwerk en vraagsturing, innovatie, verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg. 2. een overheveling per 2013 van de aanspraak op bruikleen verpleegartikelen van de AWBZ naar de Zvw. De beoogde effecten hiervan zijn vooral vereenvoudiging van de regelgeving voor de gebruiker (het aantal VWS-regelingen voor extramurale hulpmiddelen is nu teruggebracht van drie naar twee) en verbetering van de ketenorganisatie (voorkomen van onnodige indicatietrajecten en vermindering van administratieve last voor de gebruiker, kortere doorlooptijd).

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen