Menu English

Samen leren en samen innoveren in kleinschalige lokale netwerken: eerste opbrengsten van het regionaal leernetwerk jeugd

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

I. Bramsen, Carolien Holst, M. Cardol, H.W. Torij, Wilma Jansen, E.M. Wingelaar-Loomans | Boekdeel | Publicatiedatum: 12 december 2019
Het Regionaal Leernetwerk Jeugd heeft de afgelopen tijd op deze kleinschalige manier aan innovatie gewerkt door drie ‘best practices’ centraal te stellen, waarbij er zowel binnen als tussen ‘best practices’ samen geleerd wordt. De drie ‘best practices’ zijn: 1. De Blauwdruk Psychosociale Zorg en Samenwerking met Veilig Thuis ondersteunt geboortezorgprofessionals om de zorg voor kwetsbare zwangeren te structureren. 2. Mijn Pad helpt jongeren om stap-voor-stap hun pad uit te stippelen voor de toekomst. De professional is volgend, geeft jongeren ruimte om de leiding te nemen. 3. Ouders in actie is een groep enthousiaste, speciaal getrainde ouders die andere vaders en moeders bij elkaar brengen om te praten over de opvoeding van hun kinderen. In dit hoofdstuk staan de drie ‘best practices’ centraal en enkele eerste opbrengsten en successen die zijn behaald. We sluiten af met enkele conclusies en wensen voor de toekomst.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie