Menu English

Ontdek Mijn Pad

Autonomieversterkend werken met jongeren en gezinnen in organisaties

De methode Mijn Pad ondersteunt jeugd- en gezinsprofessionals om autonomie versterkend te werken met jongeren en gezinnen. Deze methode is ontwikkeld voor jongeren met meerdere complexe problemen. Zij zijn vaak moeilijk te bereiken voor hulp. Het lijkt niet eenvoudig om eigen regie en eigen kracht bij deze jongeren aan te spreken. De methode ondersteunt jongeren om te ontdekken wat zij willen met hun leven en toekomst, en om eigen doelen te stellen. Zij hebben zelf het stuur in handen.

Over het project

Projectbeschrijving

Er is een werkboek en een App die beide vrij toegankelijk zijn. De werkwijze vereist een diepgaande training. Een noodzakelijke voorwaarde is ook dat de organisatie rondom de professional deze manier van werken ondersteunt. Enkele organisaties hebben met een Kennisvoucher van ZonMW een advies- en trainingstraject Ontdek Mijn Pad ingekocht. Een deskundige, een professionele trainer en een speciaal getrainde ervaringsdeskundige van organisatie ExpEx (zie: www.expex.nl) verzorgen dit traject op maat. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de training, als co-trainer en ervaringsdeskundige.

Uit wetenschappelijk onderzoek (Bramsen et al., 2018; Bramsen, Kuiper, et al., 2019; Bramsen et al., 2021) is gebleken dat voor een succesvolle invoering van de methode Mijn Pad in een organisatie het volgende nodig is:

 1. Professionals ontvangen een training in autonomieversterkend werken met jongeren en gezinnen en in dilemma’s die zich hierbij voor kunnen doen.
 2. De organisatie maakt een bewuste keuze voor het werken op deze manier.
 3. Na afloop van de training is er blijvend aandacht voor autonomie versterkend werken. Bijvoorbeeld door regelmatige intervisies. Inzet van ervaringsdeskundigen kan ook hierbij een meerwaarde hebben (Bramsen, Wingelaar-Loomans, et al., 2019).

Projectaanpak

Enkele organisaties de gelegenheid bieden om de methode Mijn Pad bij wijze van proef bij een team van jeugd- en gezinsprofessionals in te voeren en daarbij aandacht te besteden aan de randvoorwaarden die nodig zijn om dit zorgvuldig, effectief en duurzaam te doen.

Het doorontwikkelen van deze werkwijze voor het invoeren van autonomieversterkend werken in organisaties.

Methode:

Organisaties kunnen bij ZonMw een kennisvoucher aanvragen voor Mijn Pad. Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met enkele trainers en ervaringsdeskundigen een aanbod hiervoor opgesteld dat bestaat uit:

 • Voorgesprek en op maat maken van de training
 • Methodiek, Mijn Pad App, film en literatuur
 • Workshop voor het kader (max. 12 personen), incl. materiaal, o.a. Werkboek Mijn Pad
 • Training Ontdek Mijn Pad (max. 12 personen), incl. materiaal, o.a. Werkboek Mijn Pad

Zowel de Workshop als de Training zijn door SKJ geacrrediteerd.

Meer informatie over het aanbod 

(Beoogde) resultaten

Aan vier organisaties is een kennisvoucher toegekend. Zij hebben de volgende doelen voor ogen:

 • Schakenbosch wil eigen regie bij jongeren (en ouders) versterken. Dit is vaak een zoektocht binnen de gesloten kaders waar ook een beschermingsopdracht is. Zij zien in Mijn Pad een methodiek die hierin het handelen van pedagogisch medewerkers ondersteunt. Ook wil Schakenbosch een workshop voor ouders ontwikkelen.
 • Stichting MEE Rotterdam Rijnmond wil het team schoolmaatschappelijk werk trainen alsmede collega’s op scholen en kinderdagverblijven. Zij wil het autonomie versterkend werken op de scholen verder ontwikkelen. De methode Mijn Pad zal worden  ingezet bij leerling gesprekken, oudergesprekken en in samenwerking met de onderwijs professionals.
 • Sterk! in Regie wil haar medewerkers duidelijke handvatten en trainingservaring meegeven die zij kunnen gebruiken om de regie niet over te nemen maar bij de cliënt te houden. Sterk! wil bereiken dat een jongere, terugkijkend op het traject, ervaart dat hij/zij daar zelf invulling aan heeft gegeven, dat de doelen die bereikt zijn, zijn/haar eigen doelen waren en dat deze door zijn/haar inzet bereikt zijn.
 • Voor Stichting Timon is Mijn Pad een waardevolle verrijking van de methodieken waarmee al gewerkt wordt. Mijn Pad legt nadruk op autonomie, en ondersteunt medewerkers om de jongeren op een eigentijdse manier overwogen keuzes te leren maken en doelen te stellen.

Samenwerkingen

Onderwijs

De ervaringsdeskundigen die een rol spelen bij de trainingen worden gecoacht door de professionele trainers en kunnen zich verder door ontwikkelen in de rol van ervaringsdeskundig, co-trainer of trainer bij de Mijn Pad trainingen. De ervaringen die worden opgedaan kunnen te zijner tijd in het onderwijs verwerkt worden. Studenten kunnen in het kader van hun afstuderen aansluiten bij dit project. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de projectleider.

Samenwerkingspartners

ProjectfeitenLooptijd

     2021 - 2022       


Financiering
 
       ZonMw        


Lectoraat

Lectoraat Disability Studies

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen