Menu
  English

  Geef ze een stem

  Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

  C.H.Z. Kuiper, M. Cardol, C.P. Willemse, I. Bramsen | Artikel | Publicatiedatum: 01 mei 2016

  Mijn Pad: Jongeren aan het stuur op weg naar eigen regie en participatie

  In de residentiële jeugdzorg verblijven jongeren met complexe problemen die soms niet terug naar huis kunnen. Zij maken onder begeleiding een transitie door op weg naar volwassen- en zelfstandigheid. Uit internationaal onderzoek blijkt dat deze transitie naar volwassenheid vaak niet goed verloopt en dat deze jongeren een verhoogd risico lopen op sociale uitsluiting en marginalisering. Ook in Nederland blijkt dat de begeleiding die deze jongeren ontvangen onvoldoende aansluit op wat zij zelf ervaren nodig te hebben voor een zelfstandig leven. Op verzoek van organisaties uit de jeugdzorg is vanuit het perspectief van Disability Studies een instrument ontwikkeld, Mijn Pad. Dit instrument levert een bijdrage aan het exploratieproces van jongeren in hun ontwikkeling naar eigen regie en participatie.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie