Menu English

Autonomieversterkend werken met Mijn Pad: een nieuwe methode die jongeren een stem geeft

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

C.H.Z. Kuiper, M. Cardol, C.P. Willemse, I. Bramsen | Boekdeel | Publicatiedatum: 15 november 2019
Op verzoek van organisaties uit de jeugdzorg is vanuit het perspectief van Disability Studies een instrument ontwikkeld, Mijn Pad, met bijpassende begeleidingsmethodiek die het exploratieproces van jongeren in hun ontwikkeling naar autonomie en participatie kan faciliteren. Mijn Pad past bij drie doelstellingen die voortvloeien uit de Jeugdwet (2015), te weten: 1) preventie en eigen kracht van de jeugdigen en gezinnen aanspreken, 2) eerder de juiste hulp op maat bieden en 3) ruimte voor de professional om maatwerk te bieden.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie