Menu
  English

  Behandelervaringen van patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten

  Zorg beter aansluiten op de behoefte van de patiënt

  De behandeling van patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) is vaak beperkt effectief. Patiënten met ALK zijn matig tevreden over de zorg die zij voor hun klachten ontvangen. De doelstelling van dit onderzoek is om te beschrijven wat patiënten belangrijk en helpend vinden in hun behandeling.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Bestaande behandelingen en revalidatieprogramma's van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) zijn gebaseerd op de uitkomsten van effectonderzoek. Deze sluiten echter lang niet goed aan bij de wensen en behoefte van individuele patiënten. Mogelijk speelt hierbij een rol dat een groot aantal factoren invloed hebben op de klachten. Ook de individuele beleving en de persoonlijke situatie kunnen van grote invloed zijn. In de zorg voor patiënten met ALK is nog veel ruimte voor verbetering, zo is er meer maatwerk vanuit het perspectief en de beleving van de patiënt nodig. De verwachtingen en ervaringen van patiënten inzichtelijk maken is belangrijk om de zorg beter te laten aansluiten op de behoefte van de patiënt (vraaggestuurde zorg).

  De doelstelling van dit onderzoek is om te beschrijven wat patiënten belangrijk en helpend vinden in hun behandeling. Hiervoor wordt een systematische literatuuronderzoek uitgevoerd waarin het kwalitatief onderzoek op dit punt wordt gebundeld. De verwachting van het onderzoeksteam is dat dit kan leiden tot kennis en inzicht over de wijze waarop behandelingen in de praktijk beter kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Hierdoor kan de zorg verder worden verbeterd.

  (Beoogde) resultaten

  Het beoogde resultaat is een overzicht van behandelervaringen van patiënten met ALK, door een systematisch literatuuronderzoek naar eerdere (kleine) praktijkstudies. Door het verzamelen van de uitkomsten van meerdere studies kunnen nieuwe inzichten ontstaan over factoren die de beleving en het resultaat van een behandeling mede beïnvloeden. Deze inzichten kunnen relevant zijn voor het effectiever maken van behandelingen, in de eerste plaats voor patiënten met ALK en hun behandelaars, maar ook voor beleidsmakers en richtlijnontwikkelaars. De kennis uit dit onderzoek implementeren we tenslotte in het onderwijs gericht op deze patiëntengroep, om nieuwe kennis in de praktijk verder te verankeren.

  Onderwijs

  Resultaten van dit onderzoek zullen worden opgenomen in de curricula van verschillende bachelor- en masteropleidingen. In een later stadium kunnen studenten participeren in dit onderzoek via minor en/of afstudeerproducten.

  Samenwerkingen

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een projectteam bestaande uit fysiotherapeuten uit de 1e en 2e-lijnszorg voor patiënten met ALK, ervaringsdeskundigen, docent-onderzoekers en wetenschappers.

  Ook wordt er samengewerkt met externe experts op het gebied van chronische pijn en pijnrevalidatie. Tevens worden de uitkomsten gepresenteerd binnen de Vereniging van Psychosomatisch Fysiotherapeuten (NFP) en studenten in opleiding hiervoor. De genoemde samenwerkingen leiden tot een hogere onderzoekskwaliteit en tot implementatie in de beroepspraktijk en het onderwijs.

  Projectfeiten  Looptijd

  2022 - 2023


  Financiering

  Momenteel is er geen financiering 


  Lectoraat

  Lectoraat Complexe Pijn

  Medewerkers

  betrokken bij dit project