Menu Zoeken English

STERK

Leren van elkaar: STERKstudenten in onderwijs en onderzoek

Met behulp van de STERKplaats van Hogeschool Rotterdam kunnen studenten met een verstandelijke beperking zichzelf ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Onder begeleiding van een coach ontwikkelen zij hun vaardigheden en talenten in samenwerking met het onderwijs. Zo laten zij zorgprofessionals in opleiding kennismaken met leven met een beperking en wat dit vraagt van de zorg en ondersteuning.

Over het project

Projectbeschrijving

Waarom een STERKplaats op de hogeschool? Inclusie en diversiteit zijn belangrijke thema’s op Hogeschool Rotterdam, maar vaak is het een uitdaging om hier praktisch uitvoering aan te geven. Dit project is een concrete stap, zonder samenwerking kan het niet.

Daarbij zal er vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie een onderzoek starten over hoe samen leren en samenwerken vorm kan krijgen in het onderwijs, wat dit vraagt van betrokkenen en wat dit oplevert. Hiermee ontstaat tevens nieuwe kennis over wat er echt nodig is voor persoonsgerichte zorg.

Projectaanpak

Vanuit de STERKplaats worden de STERKstudenten met een verstandelijke beperking betrokken en ingezet bij het onderwijs aan toekomstige professionals.  Dit vindt plaats in afstemming met de docenten van de verschillende opleidingen. De STERKstudenten met een verstandelijke beperking kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het onderwijs. Zoals:

  • Zij verzorgen presentaties en themalessen over hun levensverhaal; bijvoorbeeld over de zorg die ze ontvangen of over bejegening.
  • Zij brengen een casus in die met studenten besproken kan worden
  • Zij geven advies over schrijven in begrijpelijke taal
  • Zij werken samen met studenten om te komen tot een passend coachings-programma.

Kortom: er wordt mét en van elkaar geleerd. Veelal wordt dit als zeer waardevol ervaren door hogeschoolstudenten en STERK-studenten. Hogeschoolstudenten krijgen vroegtijdig in de opleiding een veel beter en reëler beeld van mensen met een verstandelijke beperking en de samenwerking met hen. Dit heeft grote invloed op de ontwikkeling van hun beroepshouding en het kunnen vormgeven van persoonsgerichte zorg. Voor de STERK-studenten heeft het volgen van de opleiding STERK een grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling en het zelfbeeld, zo blijkt uit onderzoek van Hogeschool Utrecht.

Vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie zal er onderzoek plaatsvinden naar de landing en borging van de STERKplaats in onze hogeschool. Leidende vragen zullen zijn hoe inclusieve samenwerking vorm kan krijgen binnen het onderwijs, wat dit vraagt en wat dit oplevert. Hiermee ontstaat tevens nieuwe kennis over wat er echt nodig is voor persoonsgerichte zorg.

(Beoogde) resultaten

  • Samen leren: samenwerking tussen aankomende professionals en STERK-studenten
  • Nieuwe kennis over inclusie en diversiteit: wat zijn helpende factoren en wat zijn de drempels? En kan een dergelijk samenwerkingsverband goed worden geborgd?
  • Nieuwe kennis over persoonsgerichte zorg, wat vraagt dat in de samenwerking met cliënten?

Samenwerkingen

Bij de voorbereiding en oprichting van de STERKplaats zijn er al enthousiaste docenten betrokken, om de verbinding met het onderwijs van het begin af aan stevig neer te zetten. Nu de STERKplaats is gestart, zullen ook studenten met de STERKplaats te maken gaan krijgen.

Dit project is een samenwerking tussen de zorgopleidingen van Hogeschool Rotterdam, LFB, en de zorgorganisaties Middin, ASVZ en Pameijer.

Voor interviews kan er contact worden opgenomen met de LFB, Helene Hooft of een van haar ervaringsdeskundige collega’s, of met de coach van de STERKplaats (Marieke Kooistra) of tzt met een van de STERK-studenten, of tzt met iemand uit het onderwijs die samenwerkt met de STERKplaats, bijvoorbeeld Monique van den Heuvel (LGW) of Nikki Snijders (ET)

Projectfeiten2021 


Dagbestedingsgelden
van de STERKstudenten


Lectoraat Disability Studies


Inclusie & Diversiteit

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Medewerkers

betrokken bij dit project
  • Marieke Kooistra (coach STERKplaats)
  • Conny van Oudheusden (beoogd promovenda)

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen