Menu English

STERK in onderwijs en onderzoek

Leren van elkaar: STERKstudenten in onderwijs en onderzoek
Publicatiedatum: 01 november 2021

Inclusief onderwijs is een speerpunt op onze hogeschool, en daarbij past kwalitatief hoogwaardig en contextrijk onderwijs. Als we spreken van contextrijk onderwijs wordt vaak gedoeld op samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, en professionals. Maar waar zijn de cliënten?

Over het project

Projectbeschrijving

Uit onderzoek blijkt dat juist door samen te werken met de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met een beperking, de mensen die de studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg zullen tegenkomen in de praktijken, studenten, docenten en onderzoekers veel leren over het echt vormgeven van inclusie en persoonsgerichte zorg.

In de STERKplaats Rotterdam werken zes tot zeven mensen met een beperking met behulp van een coach samen met het onderwijs en onderzoek, en aan hun eigen ontwikkeling als ervaringsdeskundige. Voor onderwijs en onderzoek een prachtkans om samenwerking met ervaringsdeskundigen te implementeren in lessen en onderzoek!

Projectaanpak

Op de STERKplaats Rotterdam wordt de opleiding STERK aangeboden. Dit is een driejarig leerwerktraject voor mensen met een beperking die worden opgeleid tot ervaringsdeskundige. Zij leren hun ervaringen met het leven met een beperking in te zetten om anderen te ondersteunen en te versterken. De STERKplaats Rotterdam is gehuisvest aan de Rochussenstraat.

De STERKstudenten willen graag een bijdrage leveren aan het bachelor en minor onderwijs aan toekomstige zorgmedewerkers. Hoe die bijdrage eruit ziet, dat vindt plaats in overleg met de docenten van het opleidingsinstituut. De STERKstudenten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het onderwijs. Zoals:

 • Zij verzorgen presentaties en themalessen over hun levensverhaal; over hoe zij wonen, hoe zij de zorg die ze ontvangen ervaren, over bejegening, over het VN-verdrag, etc.
 • Zij gaan in gesprek met studenten of bereiden met een student een presentatie voor over thema’s die belangrijk zijn in de zorg en waar zij ervaring mee hebben, bijvoorbeeld eigen regie, zelfmanagement, wat is een goede kwaliteit van zorg, etc.
 • Zij brengen een casus in die door de studenten en/of met hen besproken kan worden
 • Zij stellen samen met studenten een tekst in begrijpelijke taal op, of bereiden een focusgroep gezamenlijk voor.

Er zijn heel veel mogelijkheden om mét en van elkaar te leren. Onderzoek van Hogeschool Utrecht heeft aangetoond dat het volgen van de opleiding STERK grote toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling van de STERKstudenten.

Ook voor IvG-studenten is de STERKplaats zeer waardevol. Zij krijgen vroegtijdig in de opleiding een veel beter beeld van mensen met een beperking en leren wat persoonsgerichte zorg in de praktijk vraagt van hen. Dit heeft grote invloed op de ontwikkeling van hun beroepshouding en vaardigheden.

(Beoogde) resultaten

 • Samenwerking tussen STERKstudenten en IvG-studenten, ook met Social Work zal tzt worden samengewerkt

 • Onderzoek naar de STERKplaats vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie

  • Nieuwe kennis over inclusie en diversiteit: wat zijn helpende factoren en wat zijn de drempels? En kan een dergelijk samenwerkingsverband goed worden geborgd?
  • Nieuwe kennis over persoonsgerichte zorg, wat vraagt dat in de samenwerking met cliënten?

Samenwerkingen

Geen STERKplaats zonder samenwerking met het onderwijs. In de voorbereiding van de STERKplaats waren de opleiding Ergotherapie en Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn actief. Nu de STERKplaats is gestart zal zij ook gaan samenwerken met andere bachelor opleidingen en minors, en met Kenniscentrum Zorginnovatie.

Elke 1e en 3e donderdag van de maand is er een inloopmiddag van STERKplaats Rotterdam van 13:00 t/m 14:30 uur, 3e verdieping Rochussenstraat, einde van de gang.

De STERKplaats is een initiatief van de belangenvereniging LFB. De STERKstudenten komen vanuit drie zorginstellingen: Pameijer, ASVZ, en Middin. Deze zorgorganisaties willen ook leren van het project en met de STERKstudenten uit hun organisatie nadenken hoe ervaringsdeskundigheid in hun organisatie kan worden vormgegeven.

De zorgorganisaties vormen samen met de coach, LFB en de lector Disability Studies de projectgroep.

ProjectfeitenLooptijd

2021 - heden 


Financiering

Dagbestedingsgelden
van de STERKstudenten


Lectoraat

Lectoraat Disability Studies

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Medewerkers

betrokken bij dit project
 • Marieke Kooistra (coach STERKplaats)
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen