Menu Zoeken English

Lectoraat Zorg om Naasten

van dr. Erica Witkamp

In onze participatiesamenleving is het meer gebruikelijk geworden dat naasten actief bijdragen aan de zorg voor mensen met een chronische of ernstige aandoening en dit doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van naasten van patiƫnten. Echter, door maatschappelijke veranderingen, zoals culturele, sociale en economische ontwikkelingen en toenemende individualisering wordt het voor mensen soms heel moeilijk om voor iemand te (moeten) zorgen. Ik beoog aandacht voor en erkenning van de positie van naasten. Welke impact een ernstige aandoening van een patiƫnt (ook) heeft op zijn omgeving. Wat de rol, taak en betekenis is van naasten in het leven van zorgvragers. En hoe professionals en organisaties participatie van naasten kunnen bevorderen en ondersteunen. In het onderwijs en in de praktijk.

Momenteel zijn betrokken: studenten en docenten van opleiding Verpleegkunde. In de toekomst worden studenten en docenten van verschillende opleidingen betrokken. Verder zijn andere onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie betrokken, en daarbuiten diverse onderzoekers, zorgpraktijken en professionals en vertegenwoordigers van  mantelzorgers; in de oncologie, in de palliatieve zorg, in de ouderenzorg en de thuiszorg. Ook landelijk en internationaal zijn verschillende organisaties en onderzoekers betrokken.

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met veel partijen waaronder ErasmusMC, het Regionaal Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland, St. Leerhuizen palliatieve zorg en de daaraan verbonden instellingen voor langdurige (ouderen-)zorg, diverse thuiszorgorganisaties in de regio Zuid-West Nederland, Amsterdam UMC, LUMC, Pharos, Nivel, MantelzorgNL, Avans Hogeschool, Cambridge University, Digital Legacy Association.

Medewerkers

Aangesloten bij dit lectoraat

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen