Lectoraat Transities in Zorg

van Dr. AnneLoes van Staa

Transities in ziekte en zorg zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk ontwrichten en om aanpassing vragen. Door overgangen tussen zorgniveaus zo vloeiend mogelijk te maken, met afgestemde, multidisciplinaire zorg die beter aansluit op wensen en behoeften, wordt aanpassing van mensen met chronische aandoeningen en hun naasten eenvoudiger en hun kwaliteit van leven beter.

AnneLoes van Staa leidt het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen en hun transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg. Naast kennisontwikkeling is er veel aandacht voor ontwikkeling van praktisch bruikbare interventies. Voorbeelden zijn SeCZ TaLK, de Groei-wijzer en Ready Steady Go. In het aansluitende Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! werkten zorgverleners in 30 instellingen aan verbetering van het zorgaanbod. Verbetering van de organisatie ging hierin samen met zelfmanagement en participatie van jongeren. Deze aanpak is voortgezet in het onderzoeks- en verbeterprogramma 'Betere Transitie bij Diabetes'.

Bij zelfmanagement gaat het om het stimuleren van eigen regie en zelfstandigheid zodat de aandoening optimaal wordt ingepast in het dagelijks leven. Ook in de projecten NURSE-CC en SPIL staat zelfmanagement centraal. NURSE-CC is gericht op zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen, SPIL is een academische werkplaats ter bevordering en ondersteuning van zelfmanagement door jongeren met chronische aandoeningen. Ook binnen het Sprong-onderzoeksprogramma 'Vitale Delta' speelt zelfmanagementondersteuning een belangrijke rol om vitaliteit en gezondheid te bevorderen. Met het Platform Zelfmanagement wordt aan landelijke verspreiding van kennis en producten gewerkt.

Onderzoekslijn

Het lectoraat Transities in Zorg is verbonden aan de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Artsen Verstandelijk Gehandicapten, BOSK, CBO, Erasmus MC-Kindergeneeskunde, Erasmus MC-Revalidatie, Erasmus MC-Sophia, Erasmus Universiteit iBMG, Landelijke Werkgroep Transitie VB, Nierstichting Nederland, Rutgers Nisso Groep, Rijndam Revalidatiecentrum, Sophia Revalidatie Den Haag, VSOP.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.