Menu English

Dr. Hanny Groenewoud

Senior onderzoeker

Hanny Groenewoud is sinds 2005 verbonden aan Hogeschool Rotterdam, Zij is daar begonnen als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie, met aandacht voor de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Haar ervaring als onderzoeker combineert zij sindsdien ook in het onderwijs door -onder andere- de begeleiding van vierdejaarsstudenten Verpleegkunde bij hun afstudeeronderzoek.

Hanny studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1985-1992). Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als bedrijfsarts koos zij voor een baan als onderzoeker bij het Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC (1995-2005). Daar promoveerde zij in 2002 op een onderzoek naar euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde. Andere onderzoeksthema's waarmee zij zich bezighield waren het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en de screening op lui oog bij jonge kinderen.

Bij Hogeschool Rotterdam is zij tegenwoordig vooral actief in het onderwijs. Behalve de begeleiding van vierdejaarsstudenten bij hun afstudeeronderzoek begeleidt zij eerstejaarsstudenten bij verschillende VIA-opdrachten (Verpleegkundige in Actie) en derdejaarsstudenten bij Zorg in Beweging. Ook geeft zij cursussen 'Schrijven' aan de eerstejaars VMH-studenten (voltijd mbo-hbo).

Als onderzoeker is zij betrokken bij het project 'SPRiNG - Sterk gestart in de zorg' en draagt daar bij aan het analyseren van de resultaten en het schrijven van (wetenschappelijke) publicaties.

Volg Hanny Groenewoud

op social media

  LinkedIn

Project(en)

Van Dr. Hanny Groenewoud

Publicatie(s)

Van Dr. Hanny Groenewoud