Menu
  English

  SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

  Startende verpleegkundigen weerbaar maken tegen fysieke en mentale werkbelasting

  Publicatiedatum: 01 januari 2015

  Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen.

  Over het project

  Introductie

  Het tekort aan verpleegkundigen is een grote maatschappelijke uitdaging. Echter valt circa 45% van alle verpleegkundigen en verzorgenden al uit tijdens de opleiding. Van de afgestudeerden is circa 14% twee jaar na afstuderen niet meer werkzaam in de zorg. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognoses van SEOR onder personeel in zorg en welzijn.

  Probleemstelling

  Studenten hbo-Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage en/of beroep. Hierdoor kunnen klachten ontstaan in de nek, schouder en rug, maar ook komen vermoeidheids- en burn-outklachten aan de orde. Deze klachten kunnen vervolgens leiden tot productiviteitsverlies op het werk/stage, ziekteverzuim of zelfs uitval van medewerkers in de zorg. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen zijn effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

  Als oplossing voor dit maatschappelijke probleem heeft Hogeschool Rotterdam samengewerkt met Erasmus MCVUmcNIVELAlbeda CollegeROC Zadkine en 23 zorginstellingen verenigd in deRotterdamseZorg. In dit samenwerkingsverband hebben onderzoekers, docenten en groepen studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg (Hogeschool Rotterdam) zich over onbekende determinanten, kansrijke interventies en procesvragen gebogen met als doel hier een oplossing voor te vinden.

  Projectbeschrijving

  Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, maar ook als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet of ontwikkeld worden ter bevordering van een gezonde werkstijl en een gezond leer-/ werkklimaat.

  Daarbij is er gekeken welke evidence-based interventies er waren. Van twee kansrijke interventies is de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar eerste indicaties van effectiviteit.

  Samenwerkingen

  Erasmus MC huisartsgeneeskunde (prof. dr. Sita Bierma-Zeinstra en dr. Jos Runhaar), VUmc EMGO+ (prof. dr. Allard van der Beek en prof. dr. Cécile Boot), NIVEL (prof. dr. Anneke Francke)Albeda CollegeROC Zadkine en 23 zorginstellingen.

  In de media

  Publicaties/producten

  Projectfeiten  2015 - 2020 


  SIA RAAK-PRO 


  Lectoraat Arbeid en Gezondheid


  Preventie, Gezondheid & Vitaliteit

  Eindsymposium

  webinar SPRiNG

  In het webinar presenteerdeerde het projectteam de resultaten van SPRiNG Sterk Gestart in de Zorg. In drie delen presenteerden ze de aanpak van het SPRiNG onderzoek, het probleem (risico- en beschermende factoren van fysieke en mentale gezondheid en uitval van studenten en beginnende verpleegkundigen) en aanknopingspunten voor oplossingen (kansrijke interventies). De resultaten kregen een gezicht door studenten, docenten, decaan en coördinatoren van het stagebureau aan het woord te laten. 

  Bekijk de presentaties, grafische weergave en videoboodschappen

  Medewerkers

  betrokken bij dit project