Menu English

SPRiNG Living Lab

Weerbaar en veerkrachtig opleiden van verpleegkundigen
Publicatiedatum: 22 februari 2022

SPRiNG Living lab is een virtuele leerwerkgemeenschap, met ambitie uit te groeien tot een platform waarbinnen uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt rond het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van verpleegkundestudenten en realiseren van een duurzame loopbaanstart van beginnende verpleegkundigen. In het Living lab komt de co-creatie tot stand via onderlinge contacten en uitwisseling en het samenwerken in onderzoeks-, implementatie- en onderwijsprojecten en in nieuwe ontwikkelingen en de vertaling daarvan in projectaanvragen.

Introductie

SPRiNG Living lab (LL) beoogt een bijdrage te leveren aan de veerkracht en weerbaarheid van in eerste instantie verpleegkundestudenten en startende verpleegkundigen, en in latere stadia ook andere zorgprofessionals. Het doel is om verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zoveel mogelijk te behouden voor de arbeidsmarkt. Vanaf het begin van de opleiding streven wij aandacht na voor de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van studenten verpleegkunde en andere zorgopleidingen.

Mede dankzij het onderzoeksproject ‘SPRiNG-sterk gestart in de zorg’ heeft het vitaal en weerbaar opleiden en werken een plaats in het curriculum verworven. Het onderzoek (van 2015-2020 gefinancierd vanuit het programma SIA RAAK PRO) heeft sterk bijgedragen aan inzicht in de fysieke en mentale klachten en hun relatie met stopgedachten (intention to leave) en daadwerkelijk stoppen met de opleiding. Ook zijn risicofactoren voor de klachten, stopgedachten en uitval in beeld gebracht. Er zijn vele aanknopingspunten voor oplossingen voor sommige problemen en kansrijke maatregelen en interventies voor andere.

Met het SPRiNG Living Lab starten we, vanuit het lopende onderzoek van SPRiNG-sterk gestart in de zorg, met de implementatie in het onderwijs en de praktijk en het ontwerpen en acquireren van vervolgonderzoek.

Projectbeschrijving

Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, maar ook als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet of ontwikkeld worden ter bevordering van een gezonde werkstijl en een gezond leer-/ werkklimaat.

Daarbij is er gekeken welke evidence-based interventies er waren. Van twee kansrijke interventies is de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar eerste indicaties van effectiviteit.

Samenwerking en ambitie

Management, studieloopbaancoaches, decanen, en stage- en werkbegeleiders kunnen bij het team van SPRiNG-LL terecht met hun vragen en ideeën voor verbetering van onderwijs en stagepraktijk. Met professionals uit het werkveld, docenten en studenten kunnen we op basis van co-creatie nieuwe interventies ontwikkelen en onderzoeken naar effecten van nieuwe en bestaande interventies ontwerpen.

De ambitie is om uit te groeien tot een platform waarbinnen uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt rond het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van de verpleegkundestudenten en het realiseren van een duurzame loopbaanstart van de net afgestudeerde verpleegkundigen. Vanuit de hier aanwezige kennis en expertise vindt ook onderwijsontwikkeling plaats en kunnen lessen, cursussen en trainingen in het curriculum een plek krijgen. Steeds zoeken we naar belangrijke behoeftes van studenten waarop een ondersteuningsaanbod gericht zal zijn. Bij het ontwerpen van de ondersteunings- en begeleidingsstructuur kijken we goed naar lopende activiteiten en structuren en proberen daarop aan te sluiten. Ook voor het ontwikkelen van onderwijs zoeken we naar draagvlak bij diverse cursushouders, leden van de curriculumcommissie en natuurlijk het management.

Projecten

Projecten die vanuit SPRiNG Living Lab geïnitieerd worden, worden vanuit deze SPRiNG-LL landingspagina gelinkt naar een eigen projectpagina, waarop de doelstellingen, activiteiten, tijdsplanning en resultaten te vinden zijn.

De SPRiNG-LL projecten focussen zich in eerste instantie op de volgende pijlers:

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Publicaties/producten

ProjectfeitenLooptijd

2021 - 2024 Financiering

Geen financiering Lectoraat

Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen