Menu English

Natasja Rietveld

Postdoc-onderzoeker

Natasja Rietveld is in februari 2022 gestart met een postdocprogramma voor de duur van twee jaar. Hierin staat onderzoek naar werkbare componenten binnen transitieprogramma’s voor startende politiemensen en zorgprofessionals centraal. Het onderzoek wordt uitgevoerd dankzij een subsidie van Regieorgaan SIA Raak en is onder leiding van Harald Miedema, lector Arbeid en Gezondheid van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Achtergrond

Natasja Rietveld (1973) is socioloog en studeerde in 1996 af aan de Hogeschool den Bosch, opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en in 2001 aan de Universiteit van Tilburg, waar zij de opleiding Ethiek en Sociologie volgde. In 2004 startte zij een promotieonderzoek waarop zij in 2009 promoveerde aan dezelfde universiteit. Haar dissertatie gaat over schuld- en schaamtebeleving van veteranen van vredesmissies. Daarnaast werkte zij op het Veteraneninstituut als interviewer voor het Oral History Project Nederlandse Veteranen (IPNV). Sinds 2010 heeft zij verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd, met name in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie en over werk gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen van militairen en politiemensen. Haar publicaties zijn te vinden op www.natasja-rietveld.com. In oktober 2021 publiceerde zij een Research Paper over haar laatste onderzoek over Equine Assisted Interventions voor politie- en militaire veteranen. Sinds begin 2016 werkt zij als kerndocent voor de opleiding Human Resource Management, aan Hogeschool Rotterdam, waar zij met name onderwijs verzorgt in onderzoeksvaardigheden en studenten begeleidt bij hun afstudeerproject. In het bijzonder betreft dit studenten met een studieachterstand, die naast begeleiding coaching nodig hebben.  

Promotieonderzoek

Het proefschrift dat Natasja Rietveld tussen 2004 en 2009 schreef en op 16 december 2009 verdedigde heeft de titel: De gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamte bij veteranen van vredesmissies. De val van de enclave Srebrenica in juli 1995, het NIOD-rapport en de parlementaire enquête, een aantal jaren later, welke zij nauwgezet volgde, vormde aanleiding voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel over morele dillema’s, morele emoties en geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van ingrijpende situaties in uitzendgebied. Natasja onderzocht onder andere met welke morele dilemma’s de veteranen geconfronteerd worden tijdens hun uitzending en aan welke tragische en ingrijpende situaties zij worden blootgesteld. Alsook onderzocht zij de gevolgen daarvan voor hun psychische welbevinden. Ruim 1.100 veteranen vulden in 2006 een schriftelijke vragenlijst in van circa 50 pagina’s en 50% daarvan vulden ook een tweede vragenlijst in. Daarnaast interviewde Natasja Rietveld vele veteranen over hun uitzendervaringen. Zij onderzocht niet alleen de ervaringen van Bosnië-veteranen (UNPROFOR), maar ook veteranen uit andere vredes- en oorlogsmissies deden mee aan dit grootschalige onderzoek, zoals veteranen die in Afghanistan en Irak gediend hadden. In het promotieonderzoek werden zo de verschillen tussen veertien vredes- en oorlogsmissies onderzocht.  

Volg Natasja Rietveld

op social media

 LinkedIn

Project(en)

Van Natasja Rietveld

Publicatie(s)

Van Natasja Rietveld