Menu English

SPRiNG – Vitale start

Programma’s voor een vitale start en transitie van opleiding naar praktijk van studenten en beginnende verpleegkundigen

Publicatiedatum: 22 februari 2022

In de zorgsector, die kampt met oplopende personeelstekorten bij een stijgende vraag naar zorg, kan een gezond leer- en werkklimaat bijdragen aan behoud van studenten die stagelopen en startende verpleegkundigen die net aan hun loopbaan zijn begonnen en zich oriënteren op verdere ontwikkeling. Cruciaal hierbij is de manier waarop studenten kunnen “landen” in hun stage en beginnende verpleegkundigen in een leer- en werkomgeving waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen als ze net gediplomeerd zijn.

Over het project

Introductie

Mede door de oplopende tekorten blijkt dit een grote uitdaging voor zowel het onderwijs als de zorgpraktijk. Studenten vallen veelvuldig uit in de laatste fase van hun opleiding of aan het begin van hun loopbaan door negatieve ervaringen tijdens praktijkstages, zoals het ontbreken van een veilige leer- en werkomgeving, psychische/emotionele steun, realistische informatie over het beroep en perspectieven voor toekomstige carrièremogelijkheden. Ook voor startende verpleegkundigen is een veilig leer- en werkklimaat cruciaal voor de grote overgang van breed opgeleide verpleegkundige naar verpleegkundige in een specifieke setting te ondersteunen, evenals het geleidelijk opbouwen van verantwoordelijkheid.  

Binnen dit project zullen opleiding en praktijk samenwerken aan een modulair opgebouwd Transitie-van-Opleiding-naar-Praktijk (TOP)-programma door te leren van goede praktijken. Doel is om studenten Verpleegkunde beter voor te bereiden op het mentaal en fysiek uitdagende beroep van verpleegkundige en om startende verpleegkundigen vitaal aan boord te houden.

Projectbeschrijving

Doel
Het doel van dit project is dat opleiding en zorgpraktijk samen met studenten en startende verpleegkundigen een modulair opgebouwd Transitie-van-Opleiding-naar-Praktijk (TOP-) programma opstellen door te leren van goede praktijken, zodat studenten beter zijn voorbereid op het mentaal en fysiek uitdagende beroep van verpleegkundige en startende verpleegkundigen vitaal aan boord blijven.

Opzet
Ondanks dat er in de praktijk al veel in gang is gezet, blijkt dat er nog veel te verbeteren is. Met een ontwerp- en actieonderzoek-gerichte benadering bouwen het team in vijf werkpakketten samen met opleidingen, zorginstellingen, studenten en startende verpleegkundigen aan een modulair opgebouwd Transitie-van-Opleiding-naar-Praktijk (TOP-) programma:

  1. Inventarisatie goede praktijkvoorbeelden binnen het consortium
  2. In gesprek over behoeftes en ervaringen met betrokkenen
  3. Realist review naar werkzame componenten
  4. Analyse werkzame componenten voor modules op basis van werkpakketten 1 t/m 3
  5. Ontwerpvoorstel modulair programma voor Transitie-van-Opleiding-naar-Praktijk-programma

Daarvoor wordt een lerend netwerk opgezet, waarin wordt geleerd van goede praktijkvoorbeelden, zodat studenten beter zijn voorbereid op het mentaal en fysiek uitdagende beroep van verpleegkundige en startende verpleegkundigen vitaal aan boord blijven.

Planning

  • Vanaf het voorjaar van 2023 wordt de realist review uitgevoerd, gevolgd door het in kaart brengen van goede voorbeelden uit de praktijk en ervaringen van de betrokkenen later in het jaar.
  • In de loop van 2024 worden de werkende aanpakken onderzocht waarna in 2025 een programma en voorstel voor inbedding zullen worden ontworpen en afgerond.

Verbinding met het onderwijs

Bij dit project zijn drie onderwijsinstellingen betrokken, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en het Albeda college in Rotterdam. De uitkomsten van het project dragen bij aan het optimaliseren van het praktijkleren van studenten. Hiervoor worden onder andere ook de stagebureau ’s van de betreffende opleidingen betrokken. Verder worden minor- en afstudeeropdrachten uitgezet voor onder andere delen van de dataverzameling welke deels bijdragen aan het behalen van de competenties van de betreffende studenten.  

Samenwerkingen en ambities

Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van een consortium welke is opgebouwd uit zowel mbo- als hbo-opleidingen (Albeda College, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam), twee grote zorgorganisaties waar veel stagiaires en pas afgestudeerden hun loopbaan beginnen (Alrijne Zorg groep, Erasmus MC) en wordt gefaciliteerd door twee werkgeversorganisaties (deRotterdamseZorg, ZWconnect).

Tevens zijn er in de projectorganisatie middelen gereserveerd voor nog drie publieke instellingen, die op basis van goede praktijkvoorbeelden naar voren zullen komen in de inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden in werkpakket 1, gevraagd worden om deel te nemen in het project.

Het netwerk in dit project is een nieuwe samenwerking voor een concreet aandachtsgebied, dat ingebed is in al bestaande duurzame netwerken. Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden werken al samen op het bredere thema Zelf Vitaal binnen het SIA-SPRONG Vitale Delta Programma. Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland) dat samen met studenten, docenten, burgers, cliënten, zorgprofessionals en zorgwerkgevers werkt aan vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud.

Waarom werken deze partijen samen binnen het project?
Deze organisaties werken samen vanwege hun kennis over en ervaringen met stage- en  transitieprogramma’s en directe contacten met belangrijke stakeholders om de resultaten te kunnen implementeren.

ProjectfeitenLooptijd

2023 - 2025 Financiering

RAAK-publiek subsidie van Regieorgaan SIA

 Lectoraat

Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Lectoraat Transities in Zorg

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap (Hogeschool Leiden)

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen