Lectoraat Arbeid en Gezondheid

van dr. Harald Miedema

"Ik streef naar verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking"

dr. Harald Miedema Lector Arbeid en Gezondheid

Chronische aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van beperkingen en invaliditeit wereldwijd. In Europa heeft bijna een derde van de bevolking één of meer chronische ziekten. Dit geldt ook voor Nederland. Vaak zijn volwassenen met een chronische aandoening beperkt in hun dagelijkse activiteiten – zoals hun werk – en hun participatie in de samenleving. Bij jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke handicap kan de overgang van het voortgezet onderwijs naar passend werk een grote uitdaging zijn. Het is daarom van belang dat er effectieve ondersteuning beschikbaar is die ertoe bijdraagt dat mensen met een chronische aandoening goed voorbereid de stap kunnen zetten naar zinvolle en passende arbeid.

Harald Miedema is gericht op werkgerelateerde problemen die veroorzaakt worden door chronische aandoeningen en/of beperkingen. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar factoren die de werkhervatting en re-integratie bij mensen met chronische aandoeningen beïnvloeden. Daarnaast onderzoekt hij de effectiviteit van interventies die gericht zijn op verbetering van de arbeidsparticipatie bij deze mensen.

Recent heeft Harald Miedema in samenspraak met de opleiding Fysiotherapie een kennisagenda voor Evidence Based Fysiotherapie opgesteld en een gezamenlijk onderzoeksprogramma ontwikkeld, met als thema's E-health, Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Chronische pijn, Arbeidsgerelateerde interventies en Actuele vraagstukken op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek of behandeling.

Onderzoekslijn

Het lectoraat valt onder de onderzoekslijnen Zelfmanagement en Participatie en Evidence-Based Care van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

EMGO-VUMC. Erasmus MC - Huisartsgeneeskunde. Erasmus MC - Maatschappelijke Gezondheidszorg. Erasmus MC – Poli jongvolwassenen. Erasmus MC – Revalidatie/TransitieNet. Erasmus MC – SophiaFit for WorkHIV Vereniging NederlandRijndam RevalidatiecentrumSpine and Joint Center Rotterdam. Stichting CirionVeldon.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.