Menu
  English

  Lectoraat Arbeid en Gezondheid

  Het lectoraat houdt zich bezig met werkgerelateerde problemen of arbeidsbeperkingen die veroorzaakt worden door chronische ziekten of aandoeningen en doet onderzoek naar factoren die integratie en re-integratie bij mensen met chronische aandoeningen beïnvloeden.

  Over het lectoraat

  Chronische aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van beperkingen en invaliditeit wereldwijd. In Europa heeft bijna één derde van de bevolking één of meer chronische ziekten. Dit geldt ook voor Nederland. Vaak zijn volwassenen met een chronische aandoening beperkt in hun dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld in hun werk, en in hun participatie in de samenleving. Bij jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke handicap kan de overgang van het voortgezet onderwijs naar passend werk een grote uitdaging zijn. Het is daarom van belang dat er effectieve ondersteuning beschikbaar is die ertoe bijdraagt dat mensen met een chronische aandoening goed voorbereid de stap kunnen zetten naar zinvolle en passende arbeid.

  Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling en/of evaluatie van interventies gericht op de verbetering van de arbeidsparticipatie bij deze mensen. Recent is er een onderzoek gestart naar de rol die HRM-professionals spelen in arbeidsorganisaties op het terrein van inclusieve arbeid: hoe kan de organisatie optimaal gebruik maken van de diversiteit van talenten en vermogen op de arbeidsmarkt? Daarnaast is er speciale aandacht voor de fysieke en mentale belasting van zorgverleners, met name voor verpleegkundigen. Binnen deze projecten zijn vier promovendi actief.

  Twee promotietrajecten staan wat los van arbeidsparticipatie. Een docent Ergotherapie verricht onderzoek naar de schoolparticipatie van kinderen met HIV en mogelijke determinanten daarvan. Een docent Fysiotherapie doet onderzoek naar de toepassing van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) als indicatoren voor de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg.

  Samenwerking

  EMGO-VUMC. Erasmus MC - Huisartsgeneeskunde. Erasmus MC - Maatschappelijke Gezondheidszorg. Erasmus MC – Poli jongvolwassenen. Erasmus MC – Revalidatie/TransitieNet. Erasmus MC – SophiaFit for WorkHIV Vereniging NederlandRijndam RevalidatiecentrumSpine and Joint Center Rotterdam. Stichting CirionVeldon.

  Medewerkers lectoraat

  "Ik streef naar verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking"

  dr. Harald Miedema Lector Arbeid en Gezondheid

  Alle lectoraten

  van Kenniscentrum Zorginnovatie