Menu Zoeken English

Onderwijs

waar dr. Harald Miedema bij betrokken is

Sinds 2005 is Harald verantwoordelijk voor de minor Arbeid, Gezondheid en Welzijn waarvoor zich jaarlijks tussen de 25 en 50 studenten aanmelden. Hiervoor verzorgt hij ook diverse colleges en verder is hij betrokken bij een groot aantal minorprojecten. Daarnaast begeleidt hij regelmatig afstudeerprojecten van Bachelor- of Master-opleidingen en is hij betrokken bij onderwijsontwikkeling op het gebied van Arbeid en Gezondheid in het major curriculum, met name bij de opleidingen Ergotherapie en Human Resource Management. Namens het Dagelijks Bestuur coördineert Harald de afspraken over onderwijsactiviteiten vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie, met name in samenwerking Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. Begin 2019 is het Handboek Arbeid & Gezondheid verschenen. Hieraan heeft Harald een grote bijdrage geleverd: hij heeft in de redactie gezeten, een hoofdstuk over re-integratie (‘weer aan het werk’) geschreven en hij heeft bijgedragen aan een hoofdstuk over de spelers en organisaties op het terrein van Arbeid en Gezondheid.

Minors

van Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen