Over de lector

Dr. Harald Miedema

Harald Miedema is arts en epidemioloog. Hij is sinds 2005 lector Arbeid en Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Van 2005-2012 was hij tevens directeur van EMcare arveiodspolikliniek en van 2009-2014 van Preferred Care Kwaliteitsnetwerk Fysiotherapie. In 2000-2010 was hij directeur van het Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat van Erasmus MC. Tot 2000 werkte hij drie jaar als programmaco√∂rdinator bij ZonMw en daarvoor bij TNO Preventie en Gezondheid

Promotieonderzoek

Op 6 juli 2016 promoveerde Harald Miedema op zijn proefschrift 'Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel', over rugklachten en klachten van arm, nek en schouder (KANS) en hun relatie met werk.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.