Menu English

Over de lector

Dr. Harald Miedema

Harald Miedema is arts en epidemioloog. Hij is sinds 2005 lector Arbeid en Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie en sinds 2011 zit hij hier in het Dagelijks Bestuur. Zijn aanstelling aan Hogeschool Rotterdam combineert hij met een functie als medisch adviseur bij het team Bewegen en Neurologie van Zorginstituut Nederland in Diemen. In het verleden was Harald van 2005-2012 directeur van EMcare arbeidspolikliniek en van 2009-2014 van Preferred Care Kwaliteitsnetwerk Fysiotherapie. In 2000-2010 was hij directeur van het Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat van Erasmus MC. Tot 2000 werkte hij drie jaar als programmaco├Ârdinator bij ZonMw en daarvoor als onderzoeker bij TNO Preventie en Gezondheid.

Promotieonderzoek

Op 6 juli 2016 promoveerde Harald Miedema op zijn proefschrift 'Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel', over rugklachten en klachten van arm, nek en schouder (KANS) en hun relatie met werk.