Menu English

 

Over het lectoraat

Steeds vaker krijgen justitiabelen met psychiatrische problematiek forensische zorg opgelegd. Deze zorg bestaat uit op maat toegespitste behandeling en beveiliging. Zo wordt terugval in delictgedrag van deze groep psychiatrische patiënten beperkt. De grotere vraag naar forensische zorg legt echter ook druk op de sector. Daarnaast is er door onder andere de ingezette ambulantisering binnen instellingen sprake van een verdichting van de patiëntenpopulatie met complexere problematiek. Ook ontstaat er een grotere behoefte aan forensische zorgkennis in aanpalende sectoren zoals de reguliere GGZ, BW/MO, verslavingszorg, jeugdzorg, gevangeniswezen en reclassering. Deze ontwikkelingen doen meer dan ooit een beroep op het vakmanschap van professionals.

Het lectoraat draagt bij aan versterking van het vakmanschap en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals. Als professionals hun werk beter en effectiever kunnen doen zal dit bijdragen aan het verminderen van terugval in delictgedrag van patiënten en hiermee zorgen voor een veiliger samenleving. Het onderzoek zal dan ook in nauwe afstemming en samenwerking met het forensische zorgveld plaats te vinden.

Het lectoraat gaat zich bezighouden met: 

  1. Vraagstukken rond het zo goed mogelijk laten aansluiten van bejegening en behandeling bij de diversiteit van patiënten
  2. Het vertalen van kennis rondom werkzame elementen naar de werkpraktijk
  3. Het omgaan van professionals met de omstandigheden die het werken in de forensische zorgsector met zich meebrengt. 

Samenwerkende partijen

Het lectoraat is verbonden aan Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling en de opleidingen Social Work en Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam. Studenten en (docent)onderzoekers van de hogeschool en uit het het forensische zorgveld worden betrokken bij het onderzoek van het lectoraat. 

Het lectoraat wordt gefinancierd door Fivoor en ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Forensische zorg kan worden gezien als de Champions League van de zorg. Uitdagingen zoals het omgaan met complexe psychopathologie, agressie en overig acting-out gedrag zien we in de forensische zorg in uitvergrootte vorm terug. "

Dr. Ruud van der Horst Lector Vakmanschap Forensische Zorg

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Zorginnovatie

Alle lectoraten

van Kenniscentrum Talentontwikkeling