Menu English

Vakmanschap forensische zorg: sleutel tot deskundigheid

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

R.P. Horst,van der | Boek | Publicatiedatum: 02 december 2021

openbare les

Ruud van der Horst, lector Vakmanschap Forensische Zorg, schetst in deze publicatie van zijn openbare les een beeld van de ontwikkelingen in de forensische zorg. Deze gaan enerzijds over de professionalisering van de sector, maar hebben eveneens de roep om vakmanschap doen toenemen. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat bij vakmanschap komt kijken en wat dit specifiek betekent in de context van de forensische zorg. Zijn lectoraat richt zich op de deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld. In de driehoek onderzoek, onderwijs en werkveld zal primair worden ingezet op het versterken van het oordeelsvermogen en het hieraan gerelateerde handelen van forensische zorgprofessionals. Dit is waar vakmanschap van professionals in de kern op neerkomt. Hier gaat het lectoraat de komende jaren een belangrijke bijdrage aan leveren.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie