Menu
  English

  Lectoraat Diversiteit & Inclusiviteit

  Het lectoraat gaat op zoek naar onder andere synergie, benodigde vaardigheden en het borgen van inhoudelijke en gerichte kennisontwikkeling omtrent diversiteit & inclusiviteit, ten behoeve van onderwijskwaliteit van de hogeschool. De docentrol en de invulling door docententeams staan centraal.

  “In een stad als Rotterdam is diversiteit al decennialang een vanzelfsprekendheid. Maar voor inclusiviteit geldt dat (nog) niet. Door middel van verhalend en etnografisch onderzoek naar de geleefde ervaringen van mensen met praktijken van in- en uitsluiting, wil ik er aan bijdragen om inclusiviteit meer vanzelfsprekend te laten worden. Daarbij is het belangrijk om in de dialoog met de ander, je bewust te zijn van je eigen perspectief en te leren kijken vanuit het perspectief van de ander.”

  Dr. Bregje Termeer Lector Diversiteit & Inclusiviteit

  Expertisekring

  van het lectoraat Diversiteit & Inclusiviteit

  Diversiteit en inclusiviteit staan bij Hogeschool Rotterdam hoog op de beleidsagenda. De hogeschool is een veilige plek waar studenten en docenten leren met de diversiteit in de hogeschool en in de samenleving om te gaan. En de constructieve dialoog leren te voeren met mensen die anders denken of zijn dan zijzelf.

  Binnen de hogeschool zijn er de afgelopen jaren enkele trajecten rondom diversiteit en inclusiviteit gestart, met als centrale vraag: hoe stimuleer je proactief de kwaliteit, diversiteit en inclusiviteit van het onderwijs? De verschillende uitkomsten van deze trajecten geven de hogeschool nieuwe inzichten. De organisatorische overlap blijft echter uit.

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling