Menu
  English

  Lectoraat Docentprofessionalisering en blended onderwijs

  Met het onderzoek naar docentprofessionalisering in blended onderwijs draagt het lectoraat bij aan de versterking van evidence informed werken in de hogeschool én aan het verzamelen van evidence uit de praktijk.

  Als gevolg van een aantal structurele veranderingen zoals groeiende technologische mogelijkheden en de ontwikkelingen rondom ‘een leven lang leren’, staat het hoger onderwijs aan de vooravond van een cultuuromslag. Een omslag waarbij we van kennisoverdracht naar kennisontwikkeling gaan en waarbij blended onderwijs een steeds grotere rol speelt. Dit maakt het noodzakelijk om antwoord te krijgen op de vraag hoe we als hoger onderwijsinstelling blijvend toekomstbestendig onderwijs kunnen vormgeven, dat alle studenten goed voorbereidt op hun professionele toekomst en welke professionaliseringsopties voor docenten daarbij het beste werken.

  Evidence informed

  Met het onderzoek naar docentprofessionalisering in blended onderwijs draagt het lectoraat bij aan de versterking van evidence informed werken in de hogeschool én aan het verzamelen van evidence uit de praktijk. Samen met alle opleidingen van de hogeschool ontwikkelt en onderzoekt Vrouwe een op de opleidingen afgestemde pedagogisch-didactische aanpak. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de vraag onder welke omstandigheden de inzet van specifieke digitale middelen van nut zijn voor het activeren van het leerproces van studenten.

  Het lectoraat werkt samen met WERKplaats Onderwijsleertechnologie, waarin docenten worden begeleid in het uitvoeren van kleinschalige experimenten met onderwijsvernieuwing in hun eigen opleiding. Ook is er een directe samenwerking met het hogeschool brede programma BlendHR, dat onder andere als doel heeft het stimuleren van een netwerk waarin professionals uit zowel het onderwijs als uit de ondersteunende diensten samenwerken aan de optimalisering en versterking van de onderwijsorganisatie.

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling