Menu Zoeken English

Lectoraat Opgroeien in de Stad

In de grote stad staat het gezin, de buurtgemeenschap, de sociale cohesie sterk onder druk door de grote mobiliteit, de culturele heterogeniteit, de zich opstapelende problemen in bepaalde achterstandswijken en de anonimiteit.

Het opgroeien in de stad onderscheidt zich fundamenteel van opvoedingsprocessen in kleine kernen. Hogeschool Rotterdam wil professionals opleiden die de zelfsturing en participatie van jongeren bevorderen, de sociale cohesie in de buurt en de zelfredzaamheid van burgers versterken, onder andere doordat ze hun startkwalificatie halen. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren zo ongestoord mogelijk opgroeien naar volwassenheid. De opgeleide professionals moeten in staat zijn om verbindingen te leggen tussen de disciplines die relevant zijn voor het opgroeien in de stad. De hogeschool wil dit bereiken door onderzoek te doen, door projecten uit te voeren, door wetenschappelijk onderzoek zodanig toepasbaar te maken, dat de beroepspraktijk versterkt wordt, en door debatten te organiseren die de beleidsontwikkeling stimuleren.

Het aandachtsgebied mikt op een multidisciplinaire, integrale aanpak van vraagstukken rond het opgroeien en opvoeden van jongeren. Op grond van onderzoek op de genoemde vakgebieden en op grond van eigen praktijkonderzoek, gericht op 'good practices' in de regio, ontwikkelen we concepten die relevant zijn voor de versterking van de beroepspraktijk. Deze worden vertaald in bijdragen aan initieel en post-initieelonderwijs. Deze opleidings- en onderzoeksaanpak draagt bij aan het opleiden van functionarissen. Deze functionarissen kunnen dan op het snijvlak van verschillende beroepen functioneren en die verbindingen leggen tussen de verschillende vakgebieden. Kortom ideale medewerkers voor praktijken als de brede school en de integrale wijkaanpak. Kenniscentrum Talentontwikkeling draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van de bachelor- en de masteropleidingen, waaronder Pedagogiek en Leren en innoveren.

Onderzoekslijn

Het lectoraat is ingebed binnen de onderzoekslijn Inclusie van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen