Menu English

Lectoraat Opgroeien in de Stad

De stad Rotterdam maakt de laatste jaren positieve ontwikkelingen door, maar de ongelijkheid is nog altijd groot. Professionals spelen een rol in de begeleiding van kinderen en jongeren bij het opgroeien in de stad en bij het stimuleren dat zij gelijke kansen hebben op welzijn en schoolsucces. Maar wat moeten professionals hiervoor kennen en kunnen?

Het opgroeien in delen van de stad verloopt in veel opzichten anders dan in de kleine kernen. De grote mobiliteit, de heterogeniteit en de zich opstapelende problemen in bepaalde wijken vergroten het gevoel van anonimiteit. Jonge mensen hebben daar extra, goede professionele begeleiding bij nodig, in het dagelijks leven, op school, in de wijk, bij de sport en in de zorg. 

Hogeschool Rotterdam leidt professionals op die de zelfsturing en participatie van alle jongeren bevorderen, de sociale cohesie in de buurt en de zelfredzaamheid van burgers versterken, onder andere doordat jongeren hun startkwalificatie halen. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren zo ongestoord mogelijk opgroeien naar volwassenheid. De opgeleide professionals moeten in staat zijn om verbindingen te leggen tussen de disciplines die relevant zijn voor het opgroeien in de stad. De hogeschool wil dit bereiken door praktijkgericht onderzoek te doen, door projecten uit te voeren, door wetenschappelijk onderzoek zodanig toepasbaar te maken dat de beroepspraktijk versterkt wordt, en door debatten te organiseren die innovatie in het vakmanschap stimuleren.

Het aandachtsgebied mikt op een multidisciplinaire, integrale aanpak van vraagstukken rond het opgroeien en opvoeden van jongeren. Op grond van onderzoek op de genoemde vakgebieden en op grond van eigen praktijkonderzoek samen met (ervaringsdeskundige) jongeren, gericht op 'good practices' in de regio, ontwikkelt het lectoraat Opgroeien in de stad concepten die relevant zijn voor de versterking van de beroepspraktijk. Deze worden vertaald in bijdragen aan initieel en post-initieel onderwijs. Deze opleidings- en onderzoeksaanpak draagt bij aan het opleiden van de professionals die werken met onze jeugd. Deze functionarissen kunnen dan op het snijvlak van verschillende beroepen opereren en verbindingen leggen tussen de verschillende vakgebieden. Kortom ideale medewerkers voor praktijken als de samenwerking tussen school en zorg, tussen zorg en welzijn, tussen school en arbeidsmarkt. Het lectoraat is ondergebracht in Kenniscentrum Talentontwikkeling, dat bijdraagt aan de inhoudelijke kwaliteit van de bachelor- en de masteropleidingen, waaronder Pedagogiek en Leren en innoveren.

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen