Menu
  English

  Lectoraat Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen

  Het lectoraat richt zich op de jeugdbeschermingsketen ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van kinderen in onveilige gezinnen. Dit vanuit de perspectieven van zowel de betrokken ouders en kinderen, als de professionals die met deze gezinnen werken. Een cruciale ambitie van dit lectoraat is de combinatie gericht op onderwijs, onderzoek en het werkveld.

  In Nederland groeien nog steeds te veel kinderen op in gezinnen waar het onveilig is. Dit is één van de grootste maatschappelijke opgaven in ons land. Opgroeien in een gezin waar het onveilig is, staat een gezonde ontwikkeling in de weg (Alink et al, 2011; 2018). Uit het scholierenonderzoek Kindermishandeling dat in 2006, 2010 en 2016 heeft plaatsgevonden blijkt dat bijna 17% van de leerlingen in het primaire onderwijs en bijna 25% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ooit te maken heeft gehad met kindermishandeling (Schellinghout, 2017; De Augeo Taskforce, Vink e.a., 2016).  De aanpak van onveiligheid in gezinnen is de taak van het rijk, de gemeenten en de betrokken instanties.

  De samenwerking in de huidige jeugdzorgketen is op dit moment nog niet vanzelfsprekend. Te vaak is er sprake van aparte schakels die vanuit hun eigen specialisme hulp bieden, waardoor de gezinnen te maken krijgen met diverse professionals. De centrale thema’s van het nieuwe lectoraat, zoals samenwerking in de huidige jeugdzorgketen, een integrale probleemanalyse gericht op alle gezinsleden en het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen, sluiten goed aan bij het onderzoeksprogramma van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Het onderzoek richt zich op vraagstukken van talentontwikkeling en kansengelijkheid, waarbij vakmanschap en het bijhouden van nieuwe kennis over het beroep centraal staat, zodanig dat burgers vertrouwen kunnen hebben dat zij de beste leverbare zorg/begeleiding ontvangen.

  “Het vangnet voor kinderen in onveilige thuissituaties moet sterk en verbonden zijn, oog hebben voor elk gezinslid, een stevige schouder die hen ondersteunt en waar ze op kunnen vertrouwen”

  Dr. Roos de Wildt Lector Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling