Menu English

SPRiNG - Student Life Monitor

Een gezondheidsmonitoring-feedback-supportsysteem voor studenten verpleegkunde
Publicatiedatum: 22 februari 2022

Studenten Verpleegkunde inzicht geven in hun eigen mentale/fysieke gezondheid met individuele feedback en advies, en voorkómen van escalatie tot ernstige problematiek door verwijzing naar een gelijktijdig te ontwikkelen ondersteuningsaanbod.

Over het project

Introductie

De eerste resultaten van het SPRiNG-onderzoek laten zien dat veel studenten Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam (HR) fysieke en/of mentale problemen ervaren. Van de eerstejaars studenten (2020-2021) ervaart bijna een derde distress (ongepubliceerde data), bij derdejaars studenten kan dit oplopen tot iets meer dan de helft (Kox et al., 2020). Bijna vier op de vijf derdejaars studenten ervaren regelmatig of langdurig klachten van nek, rug en/of ledematen; ook hier is een stijging te zien ten opzichte van de eerstejaars studenten (ongepubliceerde data).  

Het is belangrijk om tijdig te signaleren dat een student mentaal of fysiek overbelast raakt of ernstige klachten krijgt. Codarts heeft met die vraagstelling een gezondheidsmonitoring-feedback-supportsysteem ontwikkeld: Performing artist and Athlete Health Monitor (PAHM). Dit systeem geeft studenten van de muziek-, dans- en circusopleidingen inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid en de ernst van eventuele gezondheidsklachten. Daarnaast worden vragen gesteld over gerelateerde zaken, zoals slaapkwaliteit en leefstijl. In aansluiting hierop heeft Codarts algemene gezondheidsmodules ontwikkeld, en voor studenten met ernstigere problematiek een individueel gericht ondersteuningsaanbod. PAHM is bewezen effectief in het verminderen van klachten en verzuim (afname met meer dan 80 procent) (Janine Stubbe, persoonlijke communicatie, 18 juni 2021). Het systeem wordt inmiddels ook gebruikt door gerenommeerde partijen, zoals Het Nationale Ballet, Het Nederlands Danstheater en Feyenoord.

Projectbeschrijving

Doel 

Studenten inzicht geven in hun eigen mentale/fysieke gezondheid met individuele feedback en advies, en voorkómen van escalatie tot ernstige problematiek door verwijzing naar een gelijktijdig te ontwikkelen ondersteuningsaanbod.  

Opzet

Monitoring van de fysieke en mentale gezondheid van onze studenten door middel van een webapplicatie die de student in een beveiligde omgeving op gezette tijden een online vragenlijst aanbiedt. Via een persoonlijk dashboard krijgt de student terugkoppeling van zijn/haar individuele resultaten in relatie tot gemiddelde scores van jaargenoten of vergelijkbare studentengroepen en inzicht in het persoonlijke verloop. Op indicatie zal de student worden verwezen naar het (deels nog te ontwikkelen) ondersteuningsaanbod (zie ook ‘Randvoorwaarden’).  

Voor de monitoring maken we gebruik van de webapplicatie die is ontwikkeld door Codarts. Uit gesprekken met het onderzoeksteam en de softwareontwikkelaars van Codarts is gebleken dat alleen de content van de vragenlijsten aangepast moet worden. Dit is eenvoudig door te voeren in het systeem, waardoor de applicatie zonder veel aanpassingen ingezet kan worden voor de opleiding Verpleegkunde. 

Op grond van het SPRiNG-onderzoek en de ervaringen van Codarts kunnen we de vragenlijsten selecteren die voor dit doel het meest relevant zijn. De definitieve invulling zal mede afhangen van – onder andere – de resultaten van een behoefteninventarisatie onder studenten (project minor Take The Lead). 

Planning
  • In het voorjaar van 2022 wordt gestart met een pilot onder honderd tweedejaars studenten (6-7 regieklassen), waarna met ingang van het schooljaar 2022-2023 opschaling kan plaatsvinden naar alle tweedejaars studenten, en pilots in het eerste, derde en vierde jaar kunnen worden gestart. Op deze wijze kunnen we de feedback van de studenten uit de pilot doorvoeren in de definitieve versie van het systeem.
  • In de loop van 2023 zal het gezondheidsmonitoring-feedback-supportsysteem worden geïmplementeerd in de gehele opleiding Verpleegkunde. 

Samenwerkingen en ambities

Codarts en HR gaan de komende jaren nauw samenwerken om hun krachten te bundelen. Doel van deze samenwerking is om het PAHM-systeem toepasbaar te maken en te implementeren in de opleiding Verpleegkunde. Hiermee kunnen ook onze studenten meer inzicht krijgen in hun mentale en fysieke gezondheid, en – als zij dit willen – dit bespreekbaar maken met bijvoorbeeld de studieloopbaancoach. Voor ernstigere problemen willen we een ondersteuningsaanbod ontwikkelen om te voorkomen dat de student zodanig ernstig in de problemen komt dat zij/hij besluit om te stoppen met de opleiding. Ook de ontwikkeling van dit ondersteuningsaanbod zal in nauwe samenwerking met Codarts plaatsvinden, zodat hun best practices vertaald kunnen worden naar onze context. 

ProjectfeitenLooptijd

2021 - 2024 Financiering

Geen financiering Lectoraat

Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen