Ga direct naar de content

Instituut voor Gezondheidszorg

Vakbekwame zorgprofessionals

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dat vraagt om hoogwaardig opgeleid personeel. Wij leiden studenten op tot vakbekwame zorgprofessionals.

Toon:

We leiden ongeveer 2800 studenten op tot professionals in verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg. Verdeeld over acht bachelor opleidingen en vier masteropleidingen leren we onze studenten op een 'Rotterdamse manier' vraagstukken uit hun toekomstige beroepspraktijk aan te pakken. Karakteristiek voor onze aanpak is dat we de praktijk in ons onderwijs betrekken en de resultaten teruggeven aan die praktijk. Deze samenwerking willen we graag verder ontwikkelen.

Wij zien het als onze taak om (startende) vakbekwame zorgprofessionals op te leiden die, met hart voor de patiënt/cliënt, in staat zijn de juiste keuzes te maken op basis van een uitstekende opleiding. De samenwerking met het werkveld staat daarom voorop, zodat studenten worden opgeleid tot vakbekwame zorgprofessionals die in staat zijn om in multidisciplinair verband te werken aan complexe zorgproblematiek.

Factsheet

Voorbeelden van samenwerkingen

Bekijk voorbeelden van samenwerkingen tussen het Instituut voor Gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Aandachtspunten

Verschillende terreinen
Onderzoek

Op een groot aantal terreinen is sprake van structurele samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie. Een groot aantal docenten participeert in werkzaamheden van het kenniscentrum en omgekeerd dragen medewerkers van het kenniscentrum bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Zie ook hr.nl/zorginnovatie

Aandacht voor Zuid

We vervullen onze maatschappelijke taak onder andere op Rotterdam Zuid, waar de gezondheid van de bevolking sterk te wensen overlaat en mensen in de zeven probleemwijken zelfs gemiddeld zeven jaar korter leven dan overige Nederlanders. Om deze grote problemen multidisciplinair te lijf te kunnen gaan participeren we in het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, gericht op de aanpak van complexe grootstedelijke vraagstukken in de kansarme focuswijken in Rotterdam Zuid. Ook zijn we lid van de Vereniging Zorgboulevard. Net als het kenniscentrum Zorginnovatie richt deze vereniging zich op het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten.

Internationalisering

De zorg zal in de toekomst steeds meer 'grenzeloos' zijn. Studenten spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol in het opbouwen en overbrengen van internationale expertise. Bij diverse internationale en liefst multidisciplinaire projecten worden studenten betrokken die middels deelname aan de leerwerkgemeenschap kunnen toewerken naar het behalen van het Honoursprogramma van de hogeschool. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.