Menu English

Instituut voor Gezondheidszorg

Vakbekwame zorgprofessionals

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dat vraagt om hoogwaardig opgeleid personeel. Wij leiden studenten op tot vakbekwame zorgprofessionals.

Toon:

Het Instituut voor Gezondheidszorg verzorgt bachelor- en masterstudies in het gezondheidszorgdomein. Wij zien het als onze taak om - startende - vakbekwame zorgprofessionals op te leiden die, met hart voor de cliënt, in staat zijn de juiste keuzes te maken op basis van een uitstekende opleiding. De programma’s worden dan ook aangeboden in een krachtige en flexibele leeromgeving, waarin huidige ontwikkelingen en het werkveld mede leidend zijn. Daarbij werkt ons instituut samen met Kenniscentrum Zorginnovatie aan systematisch praktijkgericht onderzoek in het werkveld, bedoeld om de kwaliteit van zowel de zorg als het onderwijs te verbeteren.

We zijn ons bewust van het sociale belang van onze missie en willen samenwerken met alle soorten relevante partners om die na te streven. Onder de strategische partners van het Instituut voor Gezondheidszorg zijn ziekenhuizen, gezondheidscentra, organisaties voor ouderenzorg, revalidatie, jeugdzorg en psychiatrie, net als praktijken voor fysiotherapie, logopedie, verloskunde en ergotherapie.

Aandachtspunten

Verschillende terreinen

Onderzoek

Op een groot aantal terreinen is sprake van structurele samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie. Een groot aantal docenten participeert in werkzaamheden van het kenniscentrum en omgekeerd dragen medewerkers van het kenniscentrum bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Zie ook hr.nl/zorginnovatie

Aandacht voor Zuid

We vervullen onze maatschappelijke taak onder andere op Rotterdam Zuid, waar de gezondheid van de bevolking sterk te wensen overlaat en mensen in de zeven probleemwijken zelfs gemiddeld zeven jaar korter leven dan overige Nederlanders. Om deze grote problemen multidisciplinair te lijf te kunnen gaan participeren we in het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, gericht op de aanpak van complexe grootstedelijke vraagstukken in de kansarme focuswijken in Rotterdam Zuid. Ook zijn we lid van de Vereniging Zorgboulevard. Net als het kenniscentrum Zorginnovatie richt deze vereniging zich op het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten.

Internationalisering

De zorg zal in de toekomst steeds meer 'grenzeloos' zijn. Studenten spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol in het opbouwen en overbrengen van internationale expertise. Bij diverse internationale en liefst multidisciplinaire projecten worden studenten betrokken die middels deelname aan de leerwerkgemeenschap kunnen toewerken naar het behalen van het Honoursprogramma van de hogeschool.