Menu
  English

  Instituut voor Gezondheidszorg

  Vakbekwame zorgprofessionals

  Iedereen heeft recht op goede zorg. Dat vraagt om hoogwaardig opgeleid personeel. Wij leiden studenten op tot vakbekwame zorgprofessionals.

  Toon:

  Onze opleidingen zijn ingericht volgens het Rotterdams Onderwijs Model, waarin drie leerlijnen worden onderscheiden: de kennisgestuurde leerlijn, de praktijkgestuurde leerlijn en studentgestuurde leerlijn. In het praktijkgestuurde onderwijs worden praktijkvragen aangepakt, in de vorm van stage-, minor- en afstudeeropdrachten en projecten.

  Samenwerkingsvormen

  Stages

  In onze beroepsgerichte opleidingen hebben stages een zeer belangrijke functie. Niet in de eerste plaats omdat onze studenten veelal aan een wettelijke urennorm moeten voldoen, maar ook omdat wij het afleveren van competente beroepsbeoefenaars als belangrijk doel stellen. Gedurende de stage krijgt de student, naast de mogelijkheid om de geleerde theorieën methodieken en vaardigheden in praktijk te brengen, ook de kans om zelfstandig te werken en te leren. De stageopdracht wordt in overleg met de stagecoördinator van de opleiding goedgekeurd.

  Minors

  Onze studenten volgen in het eerste half jaar van jaar 4 semester van het vierde jaar een minor naar keuze.

  Een minor is een samenhangend geheel van onderwijsonderdelen rond een thema dat aansluit bij de opleiding. Studenten mogen zelf hun minor kiezen en zich daarmee zich specialiseren of onderscheiden binnen hun opleiding. In de minors werken de studenten in groepen van 2 tot 4 aan een praktijkvraag, passend bij het thema van de gekozen minor. De afgelopen jaren heeft deze aanpak al vele, soms spectaculaire, resultaten opgeleverd. 

  Minor+

  Een minor+ is bedoeld voor ambitieuze studenten die extra uitdaging zoeken in de praktijk. Het is een bijzondere invulling van een minor waarin studenten, docenten en lectoren van de hogeschool met verschillende achtergronden ieder vanuit hun eigen vak werken aan een gezamenlijke opdracht.

  We nodigen partners in het werkveld van harte uit om vraagstukken en/of opdrachten met ons te (blijven) delen.

  Afstuderen

  Studenten ronden hun opleiding met een afstudeeropdracht af. Ze voeren zelfstandig en binnen de eigen beroepsgroep een praktijkgericht onderzoek uit en leveren daarmee een innovatieve bijdrage aan het werkveld. Vertrekpunt van het afstuderen is een reëel vraagstuk. Op basis van dit onderzoek komen studenten tot een beroepsproduct. Dit beroepsproduct kan verschillende vormen aannemen, zoals concrete aanbevelingen voor professionalisering of innovatie binnen het werkveld.

  Projecten

  PMG

  In de periode februari tot juni werken onze studenten multidisciplinair samen aan een opdracht van een externe opdrachtgever. Dit is het PMG-project, Projectmatig en Multidisciplinair werken aan Grootstedelijke vraagstukken. Aan elke projectopdracht wordt gewerkt door een projectgroep, bestaande uit zes tot acht studenten.