Menu English

Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

J. Lange,de, J.H. Groenewoud, H.J.H. Bosch,in den | Rapport | Publicatiedatum: 01 januari 2009

Richtlijn voor verzorgenden niveau 3 in verpleeg- en verzorgingshuizen

Mensen met dementie weren regelmatig eten of drinken af. Zij slaan bijvoorbeeld de lepel weg, spugen het eten uit of wenden hun hoofd af. Vaak kunnen bewoners met dementie zelf niet meer aangeven waarom zij eten of drinken afweren. De reden van het afweergedrag is daardoor niet altijd (direct) duidelijk. Voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn dit herkenbare en lastige situaties. Deze richtlijn is een aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn voor verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden [1]. In die richtlijn wordt het probleem van ‘voedsel weigeren’ wel genoemd, maar hierop wordt niet verder ingegaan. Bovendien gaat die richtlijn ook niet over mensen met dementie.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie