Menu English

Dr. Heleen van der Stege

Senior onderzoeker

Dr. Heleen van der Stege heeft na haar promotie in 1997 bij diverse organisaties extern gefinancierd onderzoek verricht op het terrein van de kwaliteit van onderwijs en jeugdzorg en werkt sinds 2007 bij Kenniscentrum Zorginnovatie als senior onderzoeker en was lid van het projectteam NURSE-CC gericht op de ontwikkeling en evaluatie van verpleegkundige interventies op het terrein van zelfmanagementondersteuning. Zij is programmacoördinator van de onderzoekslijn Zelfmanagementondersteuning & Persoonsgerichte Zorg.

Heleen is als senior onderzoeker betrokken in projecten als Vitaliteit van Zorgprofessionals (binnen het onderzoeksprogramma Vitale Delta werkpakket 4, waarbij in zorginstellingen - via regionale werkgeversorganisaties – de vitaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden wordt onderzocht) en onderzoeksprojecten in het verleden zoals Op Eigen Benen Verder, dat onder leiding van dr. AnneLoes van Staa werd uitgevoerd, SeCZ TaLK, een tool om seksualiteit en intieme relaties bespreekbaar te maken, het project NURSE-CC waarbij het zelfmanagement Web is ontwikkeld en geëvalueerd, en de Epilepsie Groei-wijzer. De Epilepsie Groei-wijzer heeft als doel om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun zelfstandigheidsontwikkeling. Het is een gesprekshulpmiddel dat in het consult met de arts of verpleegkundige gebruikt kan worden.

Heleen heeft expertise opgebouwd in het verrichten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Naast haar onderzoekswerkzaamheden is zij docent en begeleidt afstudeerders bij de HBO-V en MANP-opleidingen.

Project(en)

Van Dr. Heleen van der Stege

Publicatie(s)

Van Dr. Heleen van der Stege