Menu
  English

  Op Eigen Benen Verder: Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

  Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

  A.L. Staa,van, H.A. Stege,van der, S. Jedeloo | Boek | Publicatiedatum: 01 januari 2008

  Resultaten van de internetenquête ‘Op Eigen Benen Verder’

  Een toenemend aantal jongeren met aangeboren aandoeningen, levensbedreigende en chronische ziekten bereikt de volwassen leeftijd. De verbeterde diagnostiek en behandelingsmogelijkheden leveren een belangrijke bijdrage aan de toegenomen levensverwachting. Negentig procent van de kinderen met een chronische aandoening bereikt nu de volwassen leeftijd. Dit bekent dat de zorg voor deze patiënten verschuift van een kindergeneeskundige setting naar een volwassen geneeskundige setting.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie