Menu English

Verbinding met onderwijs

van lectoraat Zorg voor Communicatie

De opleiding Logopedie van Hogeschool Rotterdam is nauw verbonden aan het lectoraat. Studenten van de opleiding krijgen de gelegenheid om tijdens diverse onderwijsopdrachten te participeren in onderzoek van het lectoraat Zorg voor Communicatie. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met studenten van Social Work, Communicatie- en Multimediadesign (CMD) en van andere gezondheidszorgopleidingen. Ook werkt het lectoraat nauw samen met docenten en studenten van de HR-minoren Communicatie, Mij’n Zorg?, Wetenschap en Gezondheidszorg en Meer Taligheid, en met de VU-minor Taal en Gehoor.

Ook masterstudenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (Toegepaste Taalwetenschappen), de Radboud Universiteit (Taal- en Spraakpathologie) en Universiteit Utrecht (Klinische Gezondheidswetenschappen) zijn regelmatig betrokken als aspirant-onderzoekers bij het lectoraat.

Minors

van Hogeschool Rotterdam

Betrokken opleidingen

van Hogeschool Rotterdam