Menu Zoeken English

Over de lector

Dr. Karin Neijenhuis

Karin Neijenhuis is logopedist en spraak-taalpatholoog. Ze deed praktijkervaring op bij de multidisciplinaire diagnostiek van spraak-taal- en gehoorproblemen op diverse audiologische centra. In 2003 promoveerde ze in Nijmegen op de ontwikkeling van een testbatterij om auditieve verwerking in kaart te brengen.

Nog steeds is Karin verbonden met het onderwerp auditieve verwerking en luisterproblemen, maar vanuit een ander perspectief. In juli 2017 is, dankzij samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en de Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), een position statement verschenen.

Sinds 2003 is Karin Neijenhuis werkzaam als docent bij Hogeschool Rotterdam (opleiding Logopedie) en is ze verantwoordelijk voor de leerlijn onderzoeksvaardigheden, waaronder evidence-based practice. Sinds 2012 verricht ze onderzoek naar evidence-based practice in de gezondheidszorg,, in het bijzonder de logopedie.

Samen met collega’s van Kenniscentrum Zorginnovatie heeft ze het boek ‘Zorgbasics; praktijkgericht onderzoek’ geschreven; een praktisch handboek voor studenten, docenten en professionals die praktijkgericht onderzoek in de gezondheidszorg verrichten. Op landelijk niveau is Karin betrokken geweest bij het opstellen van een adviesrapport over eisen aan het afstuderen in het hbo en de rol van onderzoeksvaardigheden hierin (Beoordelen is mensenwerk, 2014).

In 2016 werd zij benoemd tot lector Zorg voor Communicatie. Daarnaast is ze nog steeds verbonden als docent aan de opleiding logopedie, hiermee de verbinding met de logopedische praktijk versterkend.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen