Menu
  English

  Wetenschap en gezondheidszorg

  Doorstroom naar master

  Evidence-based practice (EBP) is een belangrijk uitgangspunt van het handelen in de gezondheidszorg. Door het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek ontstaat er steeds meer ‘bewijs’. Dit ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. Deze verdiepende minor is een uitstekende voorbereiding op een masterstudie in de zorg aan een universiteit of hogeschool.

  Als de studenten deze minor hebt gevolgd, weten zij of ze belangstelling hebben bij het doen van toegepast onderzoek in de gezondheidszorg. Zij verdiepen zich in hun onderzoeksvaardigheden door colleges bij te wonen, workshops te volgen en door in groepsverband toegepast onderzoek uit te voeren in hun eigen vakgebied.

  Onderwerpen die in deze minor aan de orde komen zijn:

  • methodologie van onderzoek;
  • literatuur search;
  • het schrijven van een onderzoeksplan;
  • data verzamelen (zowel kwantitatief als kwalitatief);
  • analyseren.

  In deze minor leren de studenten:

  • verdieping in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg;
  • een kritisch-wetenschappelijke houding te ontwikkelen;
  • een onderzoeksplan te schrijven en onderbouwen;
  • data te verzamelen en analyseren (zowel kwalitatief als kwantitatief);
  • resultaten te interpreteren en hieruit conclusies te trekken;
  • een eindverslag en/of artikel te schrijven volgens wetenschappelijke richtlijnen.

  Daarnaast maken de studenten ook kennis met andere vormen van wetenschappelijk onderzoek door met andere projectgroepen mee te denken. Zij werken aan vraagstukken die aansluiten bij lopende onderzoeken van het kenniscentrum en bij externe instanties (waaronder het Erasmus MC en Spine & Joint Centre).

  Betrokken medewerkers vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie

  Overige betrokken medewerkers